Achter de schermen met Lisan

We doen meer dan alleen blussen. Achter de schermen hebben we veel medewerkers die ervoor zorgen dat onze brandweermensen veilig een inzet kunnen doen. Eén van die mensen is de 32-jarige beleidsadviseur Lisan Gevers 

‘In 2015 ben ik als financieel adviseur begonnen bij de Veiligheidsregio Twente. Vijf jaar later wisselde ik van functie. De tijd die achter me lag was leuk en leerzaam, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Door zwangerschapsverlof van een collega heb ik een aantal taken op het gebied van beleid overgenomen. Uiteindelijk ben ik dit voor een aantal uren per week blijven doen. Zo heb ik in de praktijk kunnen ervaren of dit bij me zou passen’, zegt LisanToen er uiteindelijk een vacature vrijkwam voor een beleidsadviseur heb ik met succes gesolliciteerd en de overstap gemaakt van vakgebied financiën naar beleid en strategie.  

Organisatie ondersteunen en adviseren 
Als beleidsadviseur maakt Lisan deel uit van team Beleid & Strategie en werkt ze specifiek voor het taakveld beleidDe werkzaamheden die ze uitvoert zijn divers en ze komt daardoor in aanraking met alle lagen van de organisatie. ‘Zo ondersteun en adviseer ik het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente bij de voorbereidingen van hun overleggen. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle veertien Twentse gemeenten, terwijl het dagelijks bestuur bestaat uit burgemeesters van de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten

Voor Brandweer Twente denk ik ook mee over het proces. Wanneer moet welk onderwerp op welke plek in de organisatie besproken worden? En welke stukken of informatie moeten gedeeld worden met het MT, de OR of het bestuur? Ook ben ik betrokken bij diverse projectenRecentelijk is het dekkingsplan van de brandweer nog uitgelicht op intranet. Niet alleen intern waren daar veel collega's bij betrokken, maar daaropvolgend een heel proces richting de gemeenten en het bestuur.’ Over haar rol tijdens projecten zegt Lisan: ‘Mijn rol varieert: soms zit ik aan tafel als adviseur, een andere keer heb ik een ondersteunende taak. Daarnaast schrijf ik voorstellen en memo's, maar maak ook rapporten en beleidsplannen. Mijn collega’s en ik worden ook ingeschakeld als er vragen zijn vanuit de gemeenteraden die onder Veiligheidsregio Twente vallen. We helpen dan bij het beantwoorden van die vragenOok komt het voor dat we vanuit Brandweer Twente aanwezig zijn bij een raadsvergadering, waar we in de voorbereiding van de vergadering hebben ondersteund en bijvoorbeeld het toelichten van het dekkingsplan. 

Eerstvolgende klus
'De eerstvolgende klus? Vanuit het dekkingsplan is het zaak om de bestuurlijke rapportage voor burgemeesters te actualiseren. Het bevat informatie over de prestaties van ons korps. Verder ben ik betrokken bij het onderzoek naar de toekomst van kazerne Hengelo-Noord. Een groot en omvangrijk project waarvoor heel 2021 de tijd genomen wordt.   

Delen