Innovatie drones

Werken met drones bij de brandweer. Een ‘innovatie’ die tot stand heeft kunnen komen omdat we onze gemeentelijke brandweren hebben verenigd in één Brandweer Twente. Door onze krachten te bundelen, elkaar beter te weten vinden en samen over meer kennis en geld te beschikken, hebben we mooie producten gemaakt.

Innovatie drones

In Twente houden we van aanpakken. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen bekijken wij hoe we de ontwikkelingen kunnen gebruiken om nog sneller, efficiënter en beter te kunnen opereren. Bij complexe situaties kunnen we voortaan een kijkje van boven af nemen. Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe toepassingen en andere manieren van werken. Drones bieden ons tal van mogelijkheden die we kunnen toepassen in ons werk.

We spreken collega's van het drone team

 • Hoe heb jij bijgedragen aan de komst van de drone Argus?

  Roy Beskers, onderdeel van het droneteam in Twente vertelt: “In 2011 kocht ik persoonlijk een drone om privé foto’s en films vanuit de lucht te maken. Toen het idee van het gebruik van drones binnen de brandweer verder werd besproken, werd mijn toenmalige leidinggevende enthousiast. Binnen twee weken hadden we onze eerste professionele drone, de Altura ATX8 met als doel om hiermee te gaan vliegen bij incidenten. Collega Marco aan: “Toen ik bij het team kwam, was alles al in gang gezet. Mijn bijdrage was onder andere via 3D-printen. Ik ontwierp en printte nachtverlichting voor de drone zodat deze aan alle vereisten voldeed”. “Bij mijn start werd er al volop geëxperimenteerd met de drone. Vanuit mijn functie werd ik toegevoegd aan het team. Mijn repressieve ervaring kan ik ook toepassen tijdens drone-inzetten, besluit Alfons.”

 • Wat was je grootste uitdaging?

  Marco geeft aan dat zijn grootste uitdaging het veilig werken met een niet zo betrouwbare drone was. “Gelukkig zijn de drones die we nu hebben veel betrouwbaarder.” Alfons vult aan: “Het is soms lastig uitleggen dat mensen drones nog steeds als ‘speelgoed’ zien, terwijl het voor ons een serieuze zaak is. We moeten ons houden aan bepaalde wet- en regelgeving, waardoor sommige zaken niet kunnen of langer kunnen duren. Gelukkig is er steeds meer besef dat wij in sommige situaties echt goede bijdrages kunnen leveren aan de beeldvorming bij een incident.” Het werken met drones voor incidentbestrijding is nieuw en daarop moest wet- en regelgeving worden aangepast. “Wet- en regelgeving waren destijds nieuw voor ons. Het kostte twee jaar om alles in lijn te krijgen, voordat we onder specifieke voorwaarden mochten vliegen. Dat was zeker een uitdaging”, geeft Roy aan.

 • Welke meerwaarde heeft een drone?

  Drones bieden snel overzicht bij branden, helpen bij het identificeren van brandhaarden en bepalen het brandverloop. Bij natuurbranden kan de drone het oppervlak in beeld brengen, waardoor een betere inzetbehoefte bepaald kan worden. De drone houdt het verloop van de brand in de gaten en kan veranderingen in de windrichting en -snelheid detecteren. Dit is bepalend voor de brandbestrijdingsstrategie.

  “Drones bieden flexibiliteit bij het creëren van beeldvorming vanuit verschillende hoogtes. Bij zoekacties naar vermiste personen zijn ze efficiënter en sneller dan dat mensen dat kunnen zijn, geeft Roy aan. Voor brandbestrijding zijn drones een handig hulpmiddel. “De warmtebeeldcamera’s kunnen helpen bij het optimaliseren van blusstrategieën. Ook bij bosbranden kunnen we hotspots in de grond detecteren die met het blote oog niet zichtbaar zijn”, geeft Marco aan.

 • Blijven ontwikkelen

  Judith Vennegoor, teamleider Voorlichting & Toezicht bij Brandweer Twente is in haar rol als teamleider verantwoordelijk voor de RF. Ze vertelt: “Om relevant te blijven voor het onderwijs, worden de huidige scenario’s voortdurend aangepast en vernieuwd. Er zijn nieuwe scenario’s geïntroduceerd, zoals online weerbaarheid (sexting) met Virtual Reality, en ‘voor wat hoort wat’, gericht op het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Verder is er een nieuw scenario voor internetgebruik toegevoegd. Met een digitale escaperoom wordt het verschil tussen de online en offline wereld benadrukt.”

 • Hoe zie jij de toekomst met drones?

  Roy geeft aan dat we aan het begin van de inzet met drones staan. “Ze worden steeds autonomer en kunnen wellicht taken overnemen die voorheen niet mogelijk waren.” Alfons beaamt dat de technologische ontwikkelingen snel gaan: “We zijn al bezig met een binnendrone en ik zie ook toepassingen zoals blusrobots bij brand of sonar bij duikers. De mogelijkheden blijven groeien.” Marco ziet in de toekomst een drone direct naar de locatie van het incident vliegen die op basis van kunstmatige intelligentie beelden kan genereren en zelfstandig taken uitvoert zonder interactie van een piloot.”

“De technologische ontwikkelingen gaan snel. We zijn bezig met een binnendrone en ik zie ook toepassingen zoals blusrobots bij brand of sonar bij duikers. De mogelijkheden blijven groeien”

Alfons Oosthof, droneteam Brandweer Twente

Hoe ziet de toekomst eruit?

Drone Argus drone heeft in de afgelopen tien jaar niet alleen de horizon van mogelijkheden verbreed, maar heeft ook de weg geopend naar een toekomst waarin drones een steeds prominentere rol gaan spelen bij incidentbestrijding en het waarborgen van de veiligheid. Inmiddels beschikken we ook over een binnendrone en draaien we een pilot met een autonome drone. We blijven vooruitstrevend en kijken uit naar wat de komende tien jaar zullen brengen op het gebied van drone-technologie en digitale verkenning.

Van drone naar werkelijkheid

Vanaf het droneplatform op brandweerkazerne Glanerbrug gaan we vliegen met een automatische drone. Dat doen we boven dunbevolkt gebied in de omgeving van Glanerbrug. Daardoor krijgen we een betere informatiepositie bij incidenten. Onze brandweermensen weten zo welke risico’s er zijn, welke inzet noodzakelijk en kan de schade worden beperkt. Zodra Twente veiliger wordt.

Er zijn in de 10 jaar dat Brandweer Twente bestaat nog meer innovaties ontstaan. Die vind je op deze pagina.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box