Regionaal Duikcoördinator Coördinator Waterongevallen

Weet jij je hoofd boven water te houden in een complexe wereld? En duik jij ook niet weg voor stevige beleidsstukken? En wil je bijdragen aan de veiligheid op het water in de regio Rotterdam-Rijnmond? Dan is de functie van regionaal duikcoördinator / coördinator waterongevallen bij de afdeling operationele informatievoorziening voor jou dè werkplek.

Als duikcoördinator / coördinator waterongevallen ben je het regionale aanspreekpunt op het gebied van waterongevallenbestrijding vanuit de brandweer Rotterdam-Rijnmond. Je coördineert en ondersteunt de posten en teams op dit vakgebied. Daarnaast ben je  verantwoordelijk voor de kwaliteit en draagt bij aan de veiligheid op het gebied van waterongevallen. Je hebt veel contact met de drie duikposten binnen de Veiligheidsregio en de verschillende ploegen. 
Naast het onderwerp duiken, wat een groot gedeelte van je werk in beslag neemt, behoort ook de preparatie van thema’s zoals oppervlakteredding, grijpredding, SONAR en de vaartuigen tot jouw functie.Je gaat je onder andere bezighouden met de volgende taken (operationeel / tactisch niveau):

 • Je bewaakt een uniforme uitvoering van (landelijke) wet- en regelgeving, de brancherichtlijn, leidraden en de werkinstructies op het gebied van waterongevallenbestrijding.
 • Je draagt zorg voor een goede vertaling van wet-en regelgeving, brancherichtlijnen etc. naar beleid en weet dit goed het besluitvormingsproces door te loodsen.
 • Je draagt zorg voor het opstellen, actualiseren, bewaken, controleren en verbeteren van planvorming, procedures, werkafspraken en instructies en ziet toe op de juiste uitvoering.
 • Je bent namens de brandweer aanspreekpunt op dit thema voor logistiek, arbo en HR maar hebt ook nauw contact met de collega’s van vakbekwaamheid en repressie.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd over kwaliteit & veiligheid rondom dit thema.
 • Je draagt zorg voor een goede afstemming met waterongevallenbestrijdingsteams van buurregio’s.
 • Je neemt deel aan (inter)regionale (West 4) en landelijke overleggen op het thema waterongevallenbestrijding, bijeenkomsten en vakgroepen, waarbij je de VRR vertegenwoordigt.
 • Je levert landelijke input in regionale overleggen en maakt verbetervoorstellen. Je bent verantwoordelijk voor landelijk en regionale beleidsontwikkelingen en implementatie hiervan.
 • Je bent in staat om vergaderingen voor te zitten.

JIJ

…bent een stevige gesprekspartner en beschikt over sterke communicatieve eigenschappen. Je hebt ervaring met het maken van beleid en het schrijven van beleidsstukken en weet makkelijk je weg te vinden in een politiek sensitieve omgeving. Je spreekt de taal van de brandweerorganisatie, maar weet je voorstellen ook voor het voetlicht te krijgen bij het hogere management.

Verder:

 • Beschik je over een hbo diploma.
 • Heb je aantoonbare kennis van waterongevallenbestrijding en beschikt over specifieke kennis op het gebied van brandweerduiken. Indien je hier nog niet over beschikt ben je bereid om deze kennis op te doen.
 • Beschik je over ervaring als Duikploegleider (pré).
 • Beschik je over goede schriftelijke vaardigheden en hebt beleidsmatig inzicht;
 • Ben je in staat om een juiste inschatting te maken m.b.t. escalaties op alle niveaus.
 • Beschik je over organisatiesensitiviteit.
 • Ben je in staat een goede samenwerking te bewerkstelligen en een (landelijk) netwerk op te bouwen en deze ook te onderhouden.
 • Een schrijfopdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Verder kan er naar recent opgesteld beleid gevraagd worden.

JE TEAM

De afdeling Operationele Informatie (OI) heeft als kerntaak het verzamelen, verwerken en beschikbaar stellen van operationele informatie op het gebied van alarmering en planvorming. De afdeling OI is ervoor verantwoordelijk dat de alarmering, plannen, procedures en het kaartmateriaal up-to-date en 24 uur per dag beschikbaar zijn. Daarnaast heeft de afdeling taken op het gebied van brandweeradvisering bij en deelname aan infrastructurele projecten en de uitvoering en vertaling van opgesteld beleid. Daarnaast stelt de afdeling informatie ter beschikking aan andere afdelingen en directies, onder andere aan de directie Risico en Crisisbeheersing (brandpreventie & multifunctionarissen), de ambulancedienst en de gemeenschappelijke Meldkamer.

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Op basis van ervaring word je ingeschaald in salarisschaal 10 met een salaris variërend van € 2.973,- tot € 4.494 ,- op basis van 36 uur.
 • We bieden je in eerste instantie een contract voor de duur van 1 jaar, met, bij goed functioneren, uitzicht op een vast dienstverband.
 • We zijn een moderne werkgever, daarom kun je je werk en werktijden flexibel en naar eigen behoefte indelen en behoort (deels) thuiswerken tot de mogelijkheden.
 • Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur per week).
 • Je ontvangt een IKB-budget van 17,05% dat je flexibel kunt inzetten voor arbeidsvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn, zoals extra verlofuren, een nieuwe fiets of vakantiegeld.
 • Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij je om regelmatig te sporten en hebben wij een fitnessregeling van maximaal € 20,- netto per maand .
 • De VRR hanteert een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP. Zo betalen wij twee derde van jouw pensioenpremie.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Rechtspositieregeling Rotterdam, zoals die luidde op 31 december 2019.
 • Je standplaats is Breevaartstraat Rotterdam, maar je reist ook met enige regelmaat naar andere locaties/kazernes binnen de regio Rotterdam-Rijnmond.

CONTACT & SOLLICITEREN

Solliciteren kan uitsluitend via deze link

 • Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Erwin Zwart (Teamleider Strategische Informatievoorziening) via 06-20 62 78 51  of per mail naar Erwin.Zwart@vr-rr.nl.
 • Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met recruitment via 088 8779 000 of per mail naar Recruitment@vr-rr.nl.

Deze vacature staat open totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden.

Kazerne Baan
Ketelaarsstraat 15
3011 CM Rotterdam
088-8779000

Delen