Informatie Analist

Als Informatieanalist op zoek naar werk met maatschappelijke impact? De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet zich 24/7 in om burgers te helpen in nood. Dit doen we in een steeds complexere informatieomgeving. Door het verwerken, analyseren en duiden van al deze informatie kunnen we sneller inspelen op nieuwe veiligheidsrisico’s en passende handelingsperspectieven ontwikkelen voor burgers en hulpverleners.

Als Informatieanalist bij de afdeling Onderzoek & Analyse van de Brandweer/Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) breng je veiligheidsproblemen en -risico’s in kaart die de brandweer en de veiligheidsregio raken. Met jouw analyseproducten lever je een bijdrage aan het verbeteren van de informatiepositie en draag je bij aan een informatie gestuurde brandweerzorg die snel inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe (brand)veiligheidsrisico’s.

Je gaat actief op zoek naar informatie, brengt gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar en maakt hierin patronen en verbanden zichtbaar. Daarnaast signaleer je nieuwe ontwikkelingen. Jouw bevindingen weet je zowel mondeling als schriftelijk overtuigend te presenteren. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en vertegenwoordigt de afdeling O&A in- en extern, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en het deelnemen aan relevante netwerken ter versterking van de informatiepositie en je adviesrol.

               

Daarnaast ondersteun je collega’s binnen de afdeling met het ontsluiten en beheren van het incidentregistratiesysteem (IRS) en andere (ongestructureerde) gegevensbronnen via dashboards en analysetools en draag je bij aan het verbeteren van de datakwaliteit en -huishouding. Je krijgt in deze uitdagende functie veel vrijheid om jezelf en de afdeling verder te ontwikkelen en hierin wordt een actieve bijdrage van je verwacht. Daarbij kun je uiteraard gebruik maken van de expertise en het netwerk van je collega’s.

JIJ…beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent in staat grote hoeveelheden kwalitatieve en kwantitatieve data te interpreteren, structureren en inzichtelijk te maken. Ook ben jij in staat om samenhang tussen informatie uit verschillende processen te zien. Je hebt affiniteit met databasesystemen en het ontwikkelen van bruikbare tools voor met name kwalitatieve analyse. Daarnaast heb je oog voor relevante maatschappelijke, technologische en innovatieve ontwikkelingen. Je bent een verbinder en netwerker met gevoel voor onderlinge verhoudingen. Je beweegt je makkelijk binnen een grote en complexe (operationele) organisatie en neemt mensen in gepast tempo en op professionele wijze mee in nieuwe inzichten en veranderingen. Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken.

Verder:

- Beschik je over een hbo werk- en denkniveau;
- Heb je minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
- Heb je affiniteit met de brandweer en het bredere veiligheidsdomein;
- Heb je ervaring met het beheer van informatiesystemen;
- Beschik je over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en vind je het leuk om te schrijven;
- Beschik je bij voorkeur over een opleiding op gebied van data- en informatieanalyse.

Het vervullen van een operationele piketfunctie (nevenfunctie) behoort tot de mogelijkheden.

De afdeling Onderzoek & Analyse heeft als kerntaak het verzamelen, verrijken en analyseren van informatie op gebied van brandweerzorg en hulpverlening. Op basis van deze inzichten worden tactische en strategische beleidskeuzes bepaald en worden risicoprofielen en meerjaren beleidsplannen opgesteld. Daarnaast voert de afdeling taken uit op het gebied van brand- en incidentenonderzoek, kennisregie en innovatie en hiervoor werkt zij nauw samen met andere afdelingen en organisatieonderdelen binnen de VRR.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van ervaring word je ingeschaald in salarisschaal 9 met een salaris variërend van € 2.702,- tot € 3.968,- op basis van 36 uur.

· We zijn een moderne werkgever, daarom kun je je werk en werktijden flexibel en naar eigen behoefte indelen en behoort (deels) thuiswerken tot de mogelijkheden.
· Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur per week).
· Je ontvangt een IKB-budget van 17,05% dat je flexibel kunt inzetten voor arbeidsvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn zoals extra verlofuren, een nieuwe fiets of vakantiegeld.
· Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij je om regelmatig te sporten en hebben wij een fitnessregeling van maximaal € 20,- netto per maand.
· De VRR hanteert een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP. Zo betalen wij twee derde van jouw pensioenpremie.
· De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Rechtspositieregeling Rotterdam, zoals die luidde op 31 december 2019.
· Je standplaats is Berkelse Poort in Berkel en Rodenrijs, maar je reist ook met enige regelmaat naar andere locaties/kazernes binnen de regio Rotterdam-Rijnmond.

Meer weten? Klik hier voor het functieprofiel en om te solliciteren.

 

Kazerne Baan
Ketelaarsstraat 15
3011 CM Rotterdam
088-8779000

Delen