Commandant luchthavenbrandweer Rotterdam The Hague Airport

 

Profielschets Commandant luchthavenbrandweer Rotterdam The Hague Airport ---

Rotterdam The Hague Airport organisatie

Rotterdam The Hague Airport (hierna te noemen RTHA) is een dynamische, internationale luchthaven met ambitieuze groei- en kwaliteitsdoelstellingen. Op dit moment reizen jaarlijks ruim 1,8 miljoen reizigers via de regionale luchthaven van Zuidwest Nederland voor hun zaken- of privé reis van of naar een Europese bestemming. RTHA biedt de unieke kans om te werken op één van de meest succesvolle luchthavens in Europa. Werken op RTHA betekent samenwerken met gemotiveerde enthousiaste collega’s aan een kwalitatief hoogwaardige innovatieve luchthaven.

De missie van RTHA is “Wij verbinden mensen, bedrijven en innovaties in het belang van de regio”. RTHA ontleent haar bestaansrecht aan haar bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Deze bijdrage gaat verder dan het faciliteren van luchtvaart. Rotterdam The Hague Airport vervult ook een rol als werkgever, opleider, innovator, verbinder en vestigingsklimaatfactor, businesspartner en is het visitekaartje van de regio. De toegevoegde waarde van de luchthaven kan voor iedereen anders zijn, maar altijd in het belang van de regio. 

De afdeling

De luchthavenbrandweer maakt onderdeel uit van de afdeling Security, Safety & Support (SS&S). SS&S is verantwoordelijk voor de uitvoering van de securitytaken en voor veiligheid, arbo en milieu. Daarnaast geeft SS&S veiligheidstrainingen en is SS&S verantwoordelijk voor de voorbereiding, de opleiding en de uitvoering van repressieve taken.

SS&S draagt bij aan de missie van RTHA als verbindende schakel voor de beheersing van veiligheid, continuïteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering en ontwikkeling van RTHA. Door een goede samenwerking met collega’s, de overheid en ketenpartners zorgt SS&S voor een veilige luchthaven waarin passagiers een snelle, gemakkelijke en persoonlijke service ervaren.

De luchthavenbrandweer van RTHA is verantwoordelijk voor vliegtuigbrandbestrijding. Voor de basisbrandweerzorg (waaronder hulpverlening aan landzijde en gebouwbrandbestrijding) is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk.

De functie

De Commandant luchthavenbrandweer is eindverantwoordelijk voor de bestrijding van incidenten en calamiteiten op de luchthaven. Tevens is hij verantwoordelijk voor opleidingen en oefeningen. Hij is verantwoordelijk dat de repressieve taken van brandweerzorg op RTHA veilig, doelmatig, efficiënt en conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De Commandant luchthavenbrandweer geeft zodanig sturing aan de repressieve dienst dat te allen tijde adequaat kan worden opgetreden in calamiteitensituaties, situaties welke zich kenmerken door een hoog afbreukrisico.

Tevens is de Commandant luchthavenbrandweer verantwoordelijk voor een goede uitvoering van afspraken met betrekking tot de basisbrandweerzorg zoals vastgelegd in het convenant met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De Commandant luchthavenbrandweer geeft leiding aan de repressieve dienst (circa. 30 medewerkers), waarbij momenteel direct leiding wordt gegeven aan 3 ploegcommandanten en 3 plaatsvervangers.

Omdat de afdeling SS&S een wezenlijke bijdrage levert aan het waarborgen van de continuïteit van luchthavenprocessen, heeft de Commandant luchthavenbrandweer niet alleen oog voor het brandweer vak, maar is hij ook tevens in staat te werken en te denken in de bredere context van de luchthaven en luchtvaartsector.

Profielschets Commandant luchthavenbrandweer Rotterdam The Hague Airport

Eind 2017 is er gestart met een veranderings- en cultuurtraject bij de luchthavenbrandweer. Het jaar 2018 staat in het teken van de bestendigheid van de gewenste cultuur en leiderschap in de eigen organisatie en verankering van de gedragscode die in het kader van dit traject tot stand is gekomen; dit alles in de context van het brandweer vak zoals dat op RTHA wordt beoefend.

Daarnaast spelen op inhoudelijk vlak een aantal ontwikkelingen waarbij o.a. taken opnieuw tegen het licht worden gehouden. Tevens dienen de samenwerkingsverbanden met de Schiphol Group en de Veiligheidsregio Rotterdam onderhouden en verder uitgebouwd te worden. De Commandant luchthavenbrandweer speelt een cruciale rol in bovengenoemde onderwerpen en zal hierin eigen beelden en ideeën inbrengen.

Functievereisten en – competenties

Wij zoeken een ervaren brandweerofficier/brandweercommandant die:

 • Zijn/haar sporen in het brandweer vak ruimschoots heeft verdiend (zowel op repressief als beleidsmatig vlak) en het vakmanschap van het brandweercorps kan stimuleren.
 • Aantoonbaar beschikt over uitstekende leidinggevende capaciteiten (minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie).
 • De beheersmatige aspecten van management uitstekend beheerst (zoals beleidsimplementatie, finance, riskmanagement, HR, aansturing projecten).
 • Beschikt over verschillende stijlen van beïnvloeding.
 • Eigenaarschap toont en verantwoordelijkheid neemt en dit stimuleert bij het team.
 • Enerzijds stevig en daadkrachtig is, en anderzijds ook inlevend en empathisch.
 • Duidelijk is en communicatief vaardig in woord en geschrift, en goed kan luisteren.
 • Beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen, goed in staat is hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen.
 • Enerzijds zelfstandig kan werken en anderzijds een sterke teamplayer en collegiaal is.
 • Resultaatgericht is en goed in staat is eigen werk te managen, plannen en organiseren.
 • Leidend is en verder richting geeft aan het ingezette veranderings- en cultuurtraject.
 • Het vermogen heeft een eigen beeld van de organisatie te vormen en een duidelijk visie te vormen op de ontwikkeling van de repressieve dienst, deze goed uit te dragen en zijn medewerker te inspireren.
 • Anticipeert op en gebeurtenissen onderkent die van invloed zijn op de positie van de brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie op politiek-bestuurlijke vlak en daardoor relevante netwerken onderhoudt.
 • Bijdraagt aan het strategisch beleid van de organisatie en ontwikkelen van strategisch beleid voor het eigen organisatieonderdeel/werkgebied.

Opleiding

 • Minimaal HBO-opleiding aangevuld met de opleiding tot Hoofd Officier van Dienst/Hoofd Brandmeester.
 • HBO werk- en denkniveau
 • Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Overig

Het betreft en fulltime functie. De Commandant luchthavenbrandweer neemt deel aan het operationeel piket van de luchthaven.

Belangrijke data in de sollicitatieprocedure

De sluitingsdatum voor sollicitaties is donderdag 8 februari 2018. Eind week 7 hoort u of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. U kunt er rekening mee houden dat tussen 19 en 23 februari de sollicitatiegesprekken worden gehouden.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer F. Tammes (06-10895897); Directeur Security Safety & Support , floris.tammes@rtha.com. Solliciteren kan tot en met 7 februari a.s. via vacatures@rtha.com o.v.v. Vacature Commandant luchthavenbrandweer.

Kazerne Frobenstraat
Frobenstraat 8
3045 RD Rotterdam
088-8779000

Delen