Platform Regionaal Risicoprofiel

Om de regio’s te ondersteunen bij het invoeren van de handreiking is een implementatieprogramma ontwikkeld, dat namens de NVBR, GHOR Nederland, de Raad van Hoofdcommissarissen en de Managementraad Gemeenten is aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Een van de onderdelen van dit programma is het opzetten van een gebruikersplatform risicoprofiel. Doel van het platform is niet alleen om regio’s gelegenheid te bieden hun ervaringen te delen, maar ook om vragen te formuleren voor de verdere ontwikkeling van de provinciale risicokaart (via de werkgroep risicoprofiel van het IPO) en om (in de toekomst) de handreiking te onderhouden. Het gebruikersplatform vervangt de eerdere ontwikkelgroepen en strategische klankbordgroep uit de projectfase van de handreiking. Het gebruikersplatform is primair bedoeld voor de 25 regionale projectleiders risicoprofiel.

Landelijke contactgegevens

Vragen over de landelijke handreiking en de implementatiebegeleiding kunt u stellen via het contactformulier, of door contact op te nemen met bureau Brandweer Nederland, 026-3552455.

De regionale projectleiders en projectmedewerkers kunnen op MijnBrandweer terecht voor meer informatie.

Contact Us

Delen