Slow-whoop

Saskia / Utrecht / donderdagochtend 10.45 uur

'Deze drempel, daar kom ik niet overheen.’

Ik knik en maak een aantekening in mijn boekje, terwijl Theo van de bedrijfshulpverlening de rolstoel alsnog over de drempel duwt. Ik ben bezig met mijn eerste ‘expeditie’ in het kader van ‘Geen nood bij brand’, een project dat de brandweer voor zorginstellingen heeft ontwikkeld. Naast de reguliere controle op de bouwkundige staat van panden, de installatie en de BHV, gaan we bij zorginstellingen ook op pad met een cliënt om te controleren of iemand in staat is zelf actie te ondernemen bij brand. Kan de cliënt overal naar binnen, hangen brandslangen en alarmknoppen op de juiste hoogte, ook voor mensen in een rolstoel? Dat is belangrijk om te weten, en daarnaast heeft op pad gaan met een cliënt nog een belangrijk voordeel: hij of zij kan andere bewoners vervolgens vertellen wat ze moeten doen bij brand.

We zijn vandaag op pad met Peter, die in een rolstoel zit. Hij vindt het wel leuk en doet enthousiast zijn best. ‘Kunt u bij de brandslanghaspel?’ vraag ik. Peter strekt zich uit en knikt. ‘Ja, dat gaat.’ ‘En zou u hem kunnen pakken en uitrollen?’ Hij probeert het zonder de slang daadwerkelijk te pakken en hij knikt. ‘Ja, dat zou wel lukken.’ ‘Mooi.’ Ik maak een aantekening en loop verder naar de handmelder. In geval van brand zorgt één druk op die ontruimingsknop ervoor dat in het hele pand het slow-whoop alarm afgaat, ten teken dat er moet worden ontruimd. Bovendien gaat er meteen een automatische brandmelding naar de meldkamer en wordt er een tankautospuit op pad gestuurd.

De handmelder hangt een beetje hoog en geringschattend vraag ik: ‘Kunt u daarbij?’ ‘Ja hoor.’ Enthousiast heft Peter zijn hand. ‘Néé!’ roep ik nog geschrokken, maar ik ben te laat. Hij heeft de knop al ingedrukt en het luide gesnerp van de slow-whoop klinkt door het pand. Her en der gaan branddeuren dicht. ‘O sorry’, zegt Peter geschrokken. ‘Ik dacht dat ik hem moest testen.’ Ik duik in mijn tas en haal mijn telefoon tevoorschijn. Ik moet eerst de alarmcentrale bellen om de melding te annuleren, voordat er een brandweerauto op pad gaat. Met het geluid van het alarm onverminderd op de achtergrond, geef ik aan de meldkamer door dat het om een loze melding gaat. Net als ik ophang, komen er drie BHV-dames in oranje vestjes hijgend de gang in gehold. Vanwege het brandalarm mag de lift niet worden gebruikt en ze hebben net vier trappen beklommen als ze mij in mijn brandweeruniform zien staan. ‘Wat is er aan de hand?’ vragen ze gealarmeerd. Dit lijkt me wel een mooi moment om door de grond te zakken. ‘Eh… tja’, stamel ik. ‘We waren bezig met een rondgang en toen eh…’

Schrijfster Mariëtte Middelbeek legt in het boek op beeldende wijze de verhalen vast van vijftien brandweercollega’s uit diverse regio’s, van uitruk tot meldkamer en preventie, oud en jong, man en vrouw en met veel en weinig dienstjaren. “Door de verhalen heb ik een heel mooi beeld gekregen van wat de brandweer allemaal doet. Het is veel meer dan ik had vermoed. Enorme branden en grote ongevallen, maar ook 97 kalveren in een gierput of een man die niks weg kon gooien, met alle gevolgen van dien,” vertelt zij vol enthousiasme.

Alle verhalen lezen? Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Marmer

Top 3 oorzaken onbedoelde meldingen

  1. Bakken en braden
  2. Stoomvorming
  3. Kluswerkzaamheden

Geluidsniveau ontruimingsinstallatie

Een belangrijk aandachtspunt is de plaatsing van ontruimingsalarm-installaties. Het geluidsniveau van toonsignalen dient in normale verblijfsruimten minimaal 65 dB(A) te zijn en in slaapgebieden minimaal 75 dB(A). In beide situaties moet een geluidsniveau-verschil van minimaal 6 dB(A) ten opzichte van het achtergrondniveau zijn.

Eerste hulpverleners

Als er op je werk brand uitbreekt of iemand valt, weet je dan wat je moet doen? Het is belangrijk dat er de juiste eerste hulp wordt geboden. De eerste hulpverleners bij een bedrijf zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers). De taak van BHV’ers is om letsel en schade voor medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
Lees hier meer over de taken van een BHV-er.

Delen