Zorg voor brandweermensen

Minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Dat is onze missie. 27.000 collega’s zetten zich 24/7 met hart en ziel in om dit te bereiken. Vakmanschap, bevlogenheid en passie staan centraal. Daarbij zoeken we naar de juiste randvoorwaarden zodat onze mensen nu en in de toekomst met plezier, veilig en gedreven hun vak kunnen blijven uitoefenen.

“Brandweerwerk is mensenwerk. Zorg voor onze brandweer-mensen staat voorop. Met het programma Mens en Bedrijfs-voering pakken we dit op.”

  • Brandweer Nederland Brandweer Nederland

Brandweerkamer

Per 2014 is er een Brandweerkamer opgericht binnen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). In de Brandweerkamer maken 25 bestuurlijke vertegenwoordigers van de 25 Veiligheidsregio’s en twee adviseurs zich sterk voor goed werkgeverschap voor zowel de beroeps als de vrijwilligers bij de brandweer.

Kijk voor landelijke ontwikkelingen over arbeidsvoorwaarden van de brandweer op de website van VNG.

De Brandweerkamer gaat over de volgende onderwerpen:

  1. het overgangsrecht bij functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweerpersoneel
  2. de rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer
  3. keuringen van brandweerpersoneel
  4. de vergoeding van piketdienst door beroepsbrandweer

Steunpunt Brandweer

Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. Soms zijn de gebeurtenissen echter zo ingrijpend, dat mensen moeite hebben met de verwerking ervan. Brandweer Nederland heeft voor professionele hulp een onafhankelijk landelijk ‘Steunpunt Brandweer’ ingericht.

Netwerk Roze Rood

Netwerk Roze Rood is één van de netwerken binnen Brandweer Nederland. Het netwerk zet zich in voor een ‘kleurrijke’ prettige en veilige werkomgeving. Als netwerk vertegenwoordigen zij alle lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender collega’s (LHBT)

Netwerk Brandweervrouwen

"De vrouwen binnen Brandweer Nederland willen zichtbaar zijn en hun kwaliteiten laten zien. Dit doen zij door vanuit hun kracht een plek in te nemen aan tafel en op de werkvloer." 

Nationaal Brandweermonument

Met het Nationaal Brandweermonument worden brandweermensen herdacht die tijdens hun werk voor de samenleving zijn omgekomen. Het monument heeft ook een functie om respect en waardering te tonen voor het brandweervak. Jaarlijks vindt er een nationale herdenking voor genodigden plaats.

 

PPMO: fit en veilig je werk doen

Je hebt fysiek en mentaal zwaar werk, niet geheel zonder risico. Je moet in extreme omstandigheden goed functioneren. Daar moeten slachtoffers maar ook collega’s op kunnen vertrouwen. Daarom word je hierop getraind en met regelmaat getest. Fit zijn is in ons werk van cruciaal belang. 

Onderscheidingen

Brandweermensen zetten zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week met hart en ziel in voor de samenleving. Dat geldt voor zowel vrijwilligers als beroeps, koude en warme functies. Als blijk van waardering en erkenning verstrekt Brandweer Nederland onderscheidingen voor langdurige brandweerdienst en gelegenheidsonderscheidingen.

Opvang en nazorg

Steunpunt Brandweer vormt een aanvulling op de collegiale ondersteuning op de werkvloer in jouw regio en biedt aanvullende ondersteuning, advies en gespecialiseerde hulp bij psychosociale problemen.

Delen