Waterongevallen

Met een grote plons belandt de auto in het water waarna het langzaam onder water verdwijnt. Fietsers en automobilisten stoppen. 112 wordt gebeld. In de verte loeien de sirenes. De hulpdiensten arriveren. Het duikteam maakt zich gereed en de duiker gaat te water. Enkele minuten later ontfermt het ambulancepersoneel zich over de slachtoffers. Naar omstandigheden gaat het goed met ze.

Nederland is een waterrijk land. Dit betekent dat er regelmatig ongelukken gebeuren in en op het water. Waterongevallenbeheersing is één van de vier kerntaken van de brandweer.

Zelfscan brandweerduiken

Met de zelfscan kan de organisatie de eigen duikorganisatie kritisch bekijken en verbeteren.

Werken onder tijdsdruk

Bij ongevallen op of in het water gaat het om andere handelingen dan bij een verkeersongeval of een brand. Iedere collega kan een grijpredding uitvoeren. Hierbij gaat een collega in een waadpak het water in om het slachtoffer te redden. Als waterongevallen verder van de kant zijn of het water dieper is, kunnen we een beroep doen op oppervlaktereddingsteams of duikteams. Beiden zijn hier speciaal voor opgeleid. Met name de laatste groep brengt arbeidsveiligheidsrisico’s met zich mee. Een duiker heeft te maken met stroming, slecht zicht, lastige communicatie en is afhankelijk van een goede duikuitrusting. Onze collega’s werken onder grote tijdsdruk als er slachtoffers moeten worden gered. Om zo veilig mogelijk op te treden, is er een landelijk uniforme werkinstructie.

Bij de hulpverlening op het water wordt er samengewerkt met de KNRM en Reddingsbrigade Nederland.

  • Brandweer Nederland Brandweer Nederland

Handreiking grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen

Handreiking-Grijp-en-oppervlakteredding-bij-waterongevallen.jpg

Brancherichtlijn Blijvende vakbekwaamheid

De landelijke vakgroep Beheersing Waterongevallen door de Brandweer heeft een brancherichtlijn opgesteld met minimale normen voor blijvende vakbekwaamheid van de brandweerduiker en duikploegleider.

Contact

De vakgroep Waterongevallenbeheersing is een landelijke vraagbaak, initieert ontwikkelingen en wisselt kennis en ervaringen uit zowel binnen als buiten het brandweerveld. Contact met vakgroep?

Stuur een mail.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen