VeRA: Samenhang in informatievoorziening

Je bent onderweg naar een brand in een bedrijfspand. Je hebt veel vragen. Waar handelt het bedrijf in? Is er sprake van gevaarlijke stoffen? Hoe zit het met de omliggende panden op het bedrijventerrein? Waar zitten de brandcompartimenten, gasleidingen, brandkranen en de sleutelbuis? Cruciale informatie die jij nodig hebt om veilig je werk te kunnen doen. 

Je wilt in één oogopslag de samenhang tussen alle informatie zien en alleen dat wat op dat moment voor jou relevant is. Zonder dat je verschillende apparaten en programma’s moet openen. Dan is het belangrijk dat gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar worden gebracht. Dit is waar Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA) onder andere bij helpt.

VeRA Online biedt allerlei handvatten om dezelfde taal te spreken. Dé basis voor informatiegestuurd werken en een goede samenwerking.

  • Sandra McEwan, voorzitter Architectuurboard (2020) Sandra McEwan, voorzitter Architectuurboard (2020)

Veiligheidsregio Referentie Architectuur

Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen veiligheidsregio's

Vera Omslag

Informatiezussen

VeRA staat niet op zichzelf. Zij is gebaseerd op NORA (Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur) en heeft zussen als PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur) en GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur). Gelijktijdig met de ontwikkeling van VeRA hebben ook RUD's (RUDI) en de GGD'en (PURA) hun eigen sectorale architectuur geschreven.

Informatie uitwisselen

De brandweer is onderdeel van de veiligheidsregio. Binnen de veiligheidsregio werken we veel samen met andere veiligheidsregio’s, maar ook met ketenpartners als gemeente, politie en waterschappen, maar ook met andere veiligheidsregio’s. Om informatie uit te wisselen, zijn goede afspraken nodig. De veiligheidsregio's hebben daarom VeRA ontwikkeld. Het helpt regio’s met kaders en richtlijnen om hun informatie en ICT optimaal in te richten. Zo worden gegevens zoveel mogelijk op uniforme wijze ingevoerd, beheerd en gedeeld. Door het gebruik van eenduidige termen begrijpen we elkaar. Binnen de veiligheidsregio en daarbuiten. Essentieel voor een goede samenwerking en uitgangspunt voor informatiegestuurd werken. Hierdoor treden we veiliger en efficiënter op.

Delen