Nieuwe energie, andere aanpak

Veilige energietransitie

In een ondergrondse parkeergarage die vol staat met laadpalen voor elektrische auto’s ontstaat een brand. Een hybride auto vat vlam, lekt brandstof en binnen afzienbare tijd ontstaat een kettingreactie van branden. Door de ontbranding van een brandstofcelauto ontstaat een fakkelbrand en kort daarna explodeert de waterstoftank. Metingen rond het incident wijzen op een chemische brand. De technische ruimte waarin de buurtbatterij staat, blijkt namelijk niet bestand tegen de felle brand.

Elektrische voertuigen, hybride auto's, voertuigen op waterstof of LNG, buurtbatterijen, windturbines, zonnepanelen. De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik is in volle gang. Bij de ontwikkeling en in gebruik name is voor brandveiligheid vaak niet veel aandacht. Maar als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de veiligheid en voor de inzet van de brandweer? Het is belangrijk om als brandweer de werking en de risico’s te kennen. Om goed voorbereid te zijn is het van belang om bij de ontwikkelingen aan te sluiten. Kennis opdoen, bijhouden en delen.

Dossier Veilige energietransitie

Veilige energietransitie - kennis gebundeld

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Programma veilige energietransitie

Eind 2020 heeft de RCDV ingestemd met het programmaplan veilige energietransitie. Dit programmaplan, gebaseerd op het eerder vastgestelde koersdocument, beschrijft hoe er langs drie lijnen wordt gewerkt om de energietransitie zo veilig mogelijk te laten verlopen. De stuurgroep veilige energietransitie monitort de voortgang van het programmaplan, dat wordt uitgevoerd door een programmamanager in nauwe afstemming met het IFV.

De lithium-ion batterij

Lithium-ion batterijen zitten in de accu’s van elektrische fietsen en in smartphones, tablets, laptops en hoverboards. Maar ook in koptelefoons en elektrische tandenborstels.

Lithium Ion Battery.jpg

Advies veilige PV-systemen

Deze handreiking gaat in op PV-systemen en de brandpreventieve maatregelen.

Zonnepanelen Dak

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Willemjan Muysson, Programmanager Veilige Energietransitie.

Werken in districten

Om niet elke regio hetzelfde wiel uit te laten vinden zijn de belangrijkste thema’s verdeeld over districten. Hieronder lees je welk district welk onderwerp heeft geadopteerd.

Thema- en regioverdeling Enegietransietie

Contactpersonen

Noord 3: Dirk van Dijken.
Waterstof in wijken en woningen

Noord-West 4: Bart Koning
Waterstof van opwekking tot opslag

Midden 3: Jeroen Keyser
Zonneweides

Zuid 6: Paul van Dooren
Automotive

West 4: Teun Payens
Bedrijfsmatige opslag Li-ion-batterijen en Elektriciteit Opslag Systemen (scope PGS-37)

Oost 5: Ymko Attema
Energiedragers en Battery-packs*
(*exclusief bedrijfsmatige opslag batterijen en energie-opslagsystemen, thema West-4)

Veilige Energietransitie Live

In de eerste helft van 2021 organiseerden het IFV en Brandweer Nederland een serie webinars over de veiligheidsaspecten van de energietransitie: Veilige Energietransitie Live. In vier afleveringen behandelen we de thema’s waterstof, elektrificatie, zonneweides en automotive.

Je kunt de webinars hier terugkijken via ons YouTube-kanaal.

Blanco_650-x-650.png

Delen