Vakbekwaamheid

Onze collega’s zijn met hun talenten en vaardigheden de basis van de brandweer. Zij staan vol passie 24/7 klaar om hulp te verlenen wanneer dat nodig is. Dit zal niet veranderen. Wat wel verandert, is onze samenleving. Brandveiligheid, risico’s en verwachtingen blijven veranderen. Dat vraagt steeds weer om andere competenties en andere kennis. Bij de brandweer stop je dan ook nooit met leren.

Oefenen en opleiden doen we op veel verschillende manieren, maar wel met hetzelfde doel: vakbekwaam worden en blijven. Warm of koud, samen of individueel, op locatie of vanuit huis, digitaal of klassikaal.

We willen niet alleen vakbekwaam worden, maar ook blijven

  • Brandweer Nederland Brandweer Nederland

Wetenschappelijke Raad Brandweer

De Wetenschappelijke Raad Brandweer zorgt ervoor dat de vragen die uit de praktijk komen, worden omgezet in wetenschappelijk onderzoek.

Bijscholing

 

Door bijscholing leren we over de verandering in bijvoorbeeld het brandverloop. Er wordt nu met andere materialen gebouwd en verbouwd dan vroeger. Deze materialen, de manier van bouwen en de omgang met de openbare ruimte heeft allemaal invloed op het brandverloop. Dus ook op ons optreden. Het is van belang dat we onze kennis up-to-date houden. Het uitvoeren van (brand)onderzoeken helpen ons daarbij. 

 

Oefenen op maat

 

Met oefenen opmaat oefenen we:

  • Gericht op kwaliteit. We oefenen niet om te oefenen. 
  • Passend bij de risico’s in het verzorgingsgebied. We oefenen alleen wat nodig is. 

 

    • Biedt ruimte voor individueel maatwerk. We oefenen vooral wat we nog minder goed kunnen.

 

We gaan van kwantiteit naar kwaliteit door te focussen op de risico’s die voor je verzorgingsgebied van toepassing zijn.

  • S. Maarn S. Maarn

Posten die geen water, een spoorlijn of fabriek in hun verzorgingsgebied hebben, hoeven zich ook niet voor te bereiden op dergelijke incidenten. We gaan van kwantiteit naar kwaliteit door meer te focussen op de risico’s die voor je verzorgingsgebied van toepassing zijn.

Contact

Heb je een opmerking, of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Leon Kerstjens.

Delen