Eén beeld, één brandweer

Uitrukkleding

Een zwart pak of een beige pak, een rode helm of een witte helm. Verschillende reflectiepatronen en benamingen op de pakken. De uitrukkleding van de brandweer onderling verschilt behoorlijk. De Raad van Brandweercommandanten heeft daarom in 2016 het verzoek gedaan aan het IFV om een huisstijl voor uitrukkleding te ontwikkelen met als doel: één beeld, één brandweer!

Het bluspak

 

Een zwart pak of een beige pak, een rode helm of een witte helm. Diverse stiksels en reflecties. Verschillende benamingen op de pakken. Het is duidelijk dat de uitrukkleding van de brandweer onderling behoorlijk verschilt.

 

Je hoeft maar naar het nieuws te kijken of deze Brandweerkrant open te slaan en je ziet de grote kledingverschillen. Vanuit de RBC is in 2016 het verzoek gedaan aan het IFV om een huisstijl voor uitrukkleding te ontwerpen. Het nieuwe uitrukpak werd gepresenteerd op het Brandweercongres 2018.

 

Meer informatie 

 
Het operationeel uniform

Het operationeel uniform vervangt de huidige kazernekleding en is in te zetten bij licht repressief optreden, de zogenaamde laag-risicotaken.
Op 21 juni 2019 verzocht de RBC het IFV om het operationeel uniform (basisontwerp Haaglanden) over een termijn van vijf jaar te leveren aan alle regio's.

 

Veilig inzetbaar, flexibel in gebruik

Het operationeel uniform dat nu wordt ontwikkeld is gebaseerd op een ontwerp van Veiligheidsregio Haaglanden. Het beeldmerk wat wordt gehanteerd is vastgelegd binnen de huisstijl van de brandweer. Bij de doorontwikkeling van het ontwerp is er een risicoanalyse uitgevoerd en bepaald welke repressieve taken uitgevoerd kunnen worden met het operationeel uniform als persoonlijke bescherming. Dit betekent dat de leidinggevende een keuze kan maken welke kleding gedragen kan worden op basis van de risico’s die zich voordoen.

IFV als leverancier

 

Afgelopen periode is bij alle 25 regio’s geïnventariseerd wat de wensen en behoeften zijn. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan van de benodigde aantallen en moment van invoering. Op basis hiervan kan het IFV afspraken maken met de te selecteren leverancier. Het te leveren volume van het operationeel uniform is zo groot dat een Europese aanbesteding zal worden gevolgd. Na de selectie van de leverancier wordt het productieproces ingericht en opgestart.

 

Regionale keuzes

 

Elke regio krijgt de mogelijkheid om een eigen implementatiebeleid voor te bereiden en een prognose af te geven. Zij kunnen de volgend keuzes maken:    • Keuze medewerkersgroepen

 

    • Keuze welke en aantal items per medewerkerWanneer leveren?

 

De invoer van een nieuwe kledinglijn is een flinke investering voor de regio’s en mede afhankelijk van eerdere investeringen op kledinggebied. Streven is om binnen de afgesproken termijn van vijf jaar te leveren.

Vragen?

Neem voor meer informatie over het operationeel uniform contact op met je regionale kledingcoördinator of stuur een mail naar: operationeeluniform@ifv.nl

Delen