Eén beeld, één brandweer

Uitrukkleding

Een zwart pak of een beige pak, een rode helm of een witte helm. Diverse stiksels en reflecties. Verschillende benamingen op de pakken. Het is duidelijk dat de uitrukkleding van de brandweer onderling behoorlijk verschilt. 

Je hoeft maar naar het nieuws te kijken en je ziet de grote kledingverschillen. Regionaal commandant Anton Slofstra pleit vanuit de Raad van Brandweercommandanten voor meer eenheid. Hij heeft het IFV verzocht een huisstijl voor uitrukkleding te ontwerpen. De Adviescommissie Beheer Brandweerkleding (ABB), waarin iedere regio is vertegenwoordigd, is hierbij betrokken. We vragen Adri Doppenberg, voorzitter ABB, het hemd van het lijf over de nieuwe huisstijl.

Wie zijn er allemaal betrokken bij het ontwerp?

Adri: ‘Het ontwerp voor de huisstijl is tot stand gekomen door een samenwerking met een haute couturier, Hogeschool Amsterdam (AMFI) en vertegenwoordigers namens IFV en Brandweer Nederland, zoals de vakgroep Materieel, Service en Ondersteuning (MSO), het Netwerk Brandweervrouwen en wij natuurlijk.’

Wat valt onder de huisstijl uitrukkleding?

‘In het kort komt het erop neer dat de kleur van het uitrukpak en de wijze van striping bepaald worden in het huisstijlontwerp. Het gaat dus enkel over het uiterlijk van het pak en niet over de technische specificaties van de stoffen of de pasvorm van het pak.’

Waarom is een huisstijl nodig?

‘Vanwege twee redenen’, legt Adri uit. ‘Allereerst dat we eenheid uitstralen als brandweer. Er zijn grote verschillen in de brandweerpakken. Soms zelfs binnen een en dezelfde regio. We willen in een oogopslag herkenbaar zijn voor burgers en collega-hulpverleners. De huisstijl zorgt voor die eenheid en herkenbaarheid. Minstens zo belangrijk is dat we beter zichtbaar zijn door een unieke uitstraling zodat we veiliger ons werk kunnen doen. Daarnaast voorkomen we misbruik van de huisstijl door andere organisaties omdat het ontwerp is gedeponeerd en daarmee vastgelegd.’

"We willen in één oogopslag herkenbaar zijn voor burgers en collega-hulpverleners"

  • Adri Doppenberg Adri Doppenberg

Het is duidelijk dat de uitrukkleding van de brandweer onderling behoorlijk verschilt.

Krijgt iedereen nieuwe pakken?

‘Het ontwerp kan op basis van vrijwilligheid door de regio’s worden overgenomen en zal daarmee gefaseerd worden geïmplementeerd. Er ligt dus geen besluit om binnen een gestelde termijn naar een ‘één beeld, één brandweer’ te gaan. Als het ontwerp is goedgekeurd door de Raad van Brandweercommandanten, kunnen regio’s op basis van het ontwerp zelf in de toekomst hun uitrukpakken bestellen.’

Wat is het grootste voordeel voor de collega’s in de uitruk?

‘Er is  straks een mooi ontwerp voor een pak met een robuuste uitstraling. Daarnaast is gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en de behoeften van degenen die uitrukken. Zoals flexibiliteit van het stripingmateriaal, vochtregulering en het makkelijker werken met meerdere lagen aan.’

Wat moet er nog gebeuren voordat het ontwerp beschikbaar is?

Adri vertelt dat het IFV nog verschillende testen uitvoert om antwoord te krijgen op diverse vragen. ‘Hoe houden de reflectoren zich bij mechanisch contact en bij brand? Wat is het effect van het ontwerp op vochtregulering, vervuiling en onderhoud? Hoe zichtbaar zijn we in verschillende weersituaties? Verder wordt gekeken of er genoeg onderscheid is ten opzichte van de andere hulpverleningsdiensten. En ten slotte wordt onderzocht hoe regio’s zich kunnen onderscheiden in functie en naam. Al die zaken maken deel uit van de huisstijl.’

Wanneer kan iedereen het nieuwe ontwerp zien?

‘We streven ernaar om op het komende Brandweercongres het nieuwe ontwerp te tonen. Maar dan moeten eerst de testen zijn geslaagd én de Raad van Brandweercommandanten moet akkoord zijn met de huisstijl. Dat zijn wel voorwaarden om niet terug te moeten gaan naar de tekentafel. Maar dat er een uitrukpak met één brandweerhuisstijl komt, staat buiten kijf’, sluit Adri af.

Adri-Doppenberg-1920x1080.jpg
Wij gebruiken cookies