Terrorismegevolgbestrijding

De dag begon als iedere morgen. Koffie. Overleg. Dan schrikken de mannen van ploeg C van korps Zaventem op van een enorme knal. Twee minuten later gaat het alarm op de kazerne. Onderweg naar vliegveld Zaventem horen ze dat het om een terroristische aanslag gaat. Twee bommen zijn afgegaan. Mogelijk ligt er nog een derde. De bevelvoerder staat voor een moeilijke beslissing. Moet hij zijn mensen naar binnen sturen of niet?

In de landen om ons heen zijn in de afgelopen jaren verschillende terroristische aanslagen gepleegd. We hopen natuurlijk dat het in Nederland nooit gebeurt. Maar mocht het toch gebeuren, dan kunnen we ons als brandweer maar beter zo goed mogelijk voorbereiden.

Kennis delen

Bij terrorismegevolgbestrijding spelen veel vragen. Hoe gedragen mensenmassa’s zich? Hoe gaan we om met de vele slachtoffers, veelal met oorlogswonden? Hoe gaan we om met de aanwezige dreiging van gewapende terroristen? Hoe kunnen we zelf veilig opereren binnen het gebied? Voor dit soort vragen hebben wij onder andere contact met collega’s van andere hulpverleningsdiensten en collega’s in Antwerpen. We delen kennis en trekken lessen uit de aanslagen die zijn gepleegd. Ook oefenen we het gezamenlijke optreden. Dit alles vormt de basis voor een uitgebreid gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling.

Training

Het is belangrijk dat hulpverleners, die als eerste ter plaatse komen bij een aanslag, zo goed mogelijk worden ondersteund en zijn voorbereid. Daarom heeft de Brandweeracademie in samenwerking met Brandweer Nederland en collega’s uit het veld de Instructeurscursus Basisopleiding Terrorismegevolgbestrijding (TGB) ontwikkeld volgens het train-de-trainer-concept. Deze cursus richt zich op het bevorderen van bewustzijn, het uitbreiden van kennis, het bieden van handelingsperspectief en het vergroten van de weerbaarheid.

Met de regio’s is afgestemd dat twee mensen uit iedere regio de training volgen zodat regio’s daarna zelf hiermee aan de slag kunnen. In de herziening van de leergang Officier van dienst wordt terrorismegevolgbestrijding ook meegenomen als lesonderdeel.

Wat moet ik doen bij een aanslag?

Poster van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Poster-wat-te-doen.jpg

Contact

Wil je meer weten over Terrorismegevolgbestrijding of heb je een opmerking? Stuur dan een email naar Gert Bouw: Gert.Bouw@vggm.nl 

Delen