Strategisch Personeelsinzicht (SPI)

Op basis van het in-, uit- en doorstroommodel dat is ontwikkeld vanuit het project Strategisch Personeelsinzicht kwam naar voren dat er gemiddeld per jaar een opleidingsbehoefte is voor veertien officieren. Dit was een van de argumenten om in 2016 de 50e voltijdofficiersopleiding te starten.

In 2014 startte het landelijke project Strategisch Personeelsinzicht (SPI). Hiermee wil de brandweer een regionaal en landelijk beeld krijgen van de personeelsopbouw, de personeelsontwikkelingen en de invloed van trends op het personeelsbestand van de brandweer in Nederland.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de landelijke uitvraag (0-meting) was een aantal personeelskenmerken, gebaseerd op BPV-functies (Besluit Personeel Veiligheidsregio's) met als peildatum 1 december 2014.

Deze 0-meting als startpunt, moest Brandweer Nederland en de regio's inzicht geven in:

 • De stand van zaken landelijk in het hier en nu.
 • Informatie om te komen tot een film in de toekomst.
 • Veranderingen in personele samenstelling in de toekomst.
 • Trendanalyses en ontwikkelingen die gemaakt kunnen worden.
 • Vergelijking regio tot landelijk beeld (Benchmarken).

Bijzonderheden

Bij het verzamelen van de landelijke informatie kwam een aantal bijzonderheden naar voren:

 • Het aanleveren van een beperkte set gegevens blijkt voor veel regio's een grote opgave, en de consistentie van data, vooral op het gebied van functies, is zeer laag.
 • Opvallend is de diverse invulling van BPV-functies in de regio's.
 • Indiensttredingsdatum blijkt beperkt in het bezit te zijn van de regio's door de regionalisering.

Wat kan je met SPI?

In de database van SPI zitten gegevens over de personele samenstelling van de regio's op:

 • Geslacht
 • Dienstverband (beroeps / vrijwillig)
 • Functie (BPV)
 • Geboortedatum
 • Indiensttredingsdatum (niet door alle regio's aangeleverd)

Met deze data kunnen diverse analyses gedaan worden ter ondersteuning van inhoudelijke of strategische vraagstukken. Dit is bijvoorbeeld gedaan ter onderbouwing van de start van een 50e voltijdsofficiersopleiding: er is een analyse uitgevoerd op de verhoging van de AOW leeftijd en de vergrijzing van ons personeelsbestand. Een casus voor de komst van een interregionaal brandweeropleidingsorganisatie is met SPI uitgewerkt.

Mocht je regionaal, interregionaal of landelijk een vraagstuk hebben waarbij SPI iets kan betekenen, zoek dan vooral
contact.

Contact

Wil je meer weten over SPI? 
Neem contact op met projectsecretaris Iris Jongenelen: I.Jongenelen@vrzw.nl

Delen