Specialisme Technische Hulpverlening

STH-teams zoeken teamleiders

Team Oost en team Zuid van het landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH) zijn op zoek naar nieuwe teamleiders.

Het STH ging op 1 juni 2016 operationeel. De in totaal 150 specialisten vormen gezamenlijk één landelijk team, verdeeld over vijf regionale standplaatsen in Nederland. Een team bestaat uit reddingswerkers, logistiek ondersteuners, plaatsvervangend teamleiders en teamleiders. De teams worden opgeroepen bij complexe incidenten, zoals instorting van gebouwen of tunnels waarbij mogelijk nog slachtoffers onder het puin liggen. Ook bij complexe spoorincidenten kunnen de teams worden gealarmeerd om ondersteuning te bieden. Op 3 juni 2016 was hun eerste inzet bij de gasexplosie op Urk.    

Per regio zijn in totaal circa 30 opgeleide STH-teamleden, zodat bij een alarmering altijd voldoende teamleden opgeroepen kunnen worden voor het formeren van één team.

 

Solliciteren

Wil je solliciteren? Vul alle gevraagde informatie in en laat je CV met motivatiebrief achter.
Het kan tot en met dinsdag 1 december 2020.


De sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Vul het sollicitatieformulier in

Sollicitatieformulier

Wil je solliciteren? Vul dan hier het formulier in.

Je kunt solliciteren tot en met dinsdag 1 december 2020.

2. De vervolgstap: selectie

Nadat je gesolliciteerd hebt volgt een eerste selectiegesprek, mede op basis van jouw ingevulde informatie en ingezonden CV en motivatiebrief. Via de regio waar je gesolliciteerd hebt hoor je vervolgens of je door bent naar de selectiedag.

3. De selectiedag

Ben je door de eerste selectie heen, dan ontvang je een uitnodiging voor de selectiedag die plaatsvindt op Brandweertrainingscentrum Kleefse Waard. Deze zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden. De precieze datum volgt nog, dit is afhankelijk van de situatie rondom corona.

Tijdens deze selectiedag worden de gevraagde vaardigheden, passend bij de teamrol, tijdens verschillende scenario’s getest op de volgende competenties (zowel de teams als de afzonderlijke teamleden): samenwerken, doorzettingsvermogen, stressbestendig, communicatief, durf, initiatief en technisch inzicht. De testen verschillen per teamrol.

De Brandweeracademie van het IFV verzorgt deze selectiedag. Op basis van de uitkomsten van deze selectiedag brengt zij een advies uit aan de STH-regio. De regio neemt uiteindelijk zelf het besluit om iemand wel of niet te selecteren voor het vakbekwaamheidstraject; het opleidingstraject om opgeleid te worden tot STH’er.

4. Vakbekwaam worden

Na de werving- en selectieprocedure start het vakbekwaam worden traject van de deelnemers die zijn geselecteerd door de STH-regio. Je nieuwe STH-collega’s hebben dit traject al volledig doorlopen en zijn nu bezig met het vakbekwaam blijven traject. Afhankelijk van de rol binnen het team moet je rekening houden met ongeveer 50 tot 60 uur opleidingstijd die in gekoppelde dagdelen gegeven gaan worden.
Het gaat om een versneld leertraject met twee lesblokken van 3 aaneengesloten dagen (inclusief 2 overnachtingen in Wesel, Duitsland). Dit traject start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021, afhankelijk van de situatie rondom corona. 

Let op!

Na alarmering dient een STH-team binnen 30 minuten uit te rukken vanaf de STH-standplaats (en binnen 90 minuten op het plaats incident te zijn).

De teamleider dient na alarmering binnen 15 minuten uit te rukken vanaf zijn eigen locatie (en binnen 75 minuten op het plaats incident te zijn).

Houd hiervoor dus rekening met de reistijd tussen je woonplaats en de STH-standplaats waarop je solliciteert.

Specialisme Technische Hulpverlening

Werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar worden onze collega’s van STH speciaal op getraind. 

STH-teams-bij-ondertekening.jpg

Succesvolle redding in Coevorden

Op 7 december 2019 vindt een grote explosie plaats in Coevorden. Een grillroom stort in en er bevindt zich nog een slachtoffer onder het puin. Veiligheidsregio Drenthe roept de hulp in van het
Specialisme Technische Hulpverlening (STH). De twee STH-teams Noord en Oost worden beiden ingezet voor het bevrijden van het slachtoffer.

Treinincident met veel slachtoffers

Een ernstig treinincident waarbij twee treinen op elkaar zijn gebotst. Treinstellen zijn gedeeltelijk in elkaar geschoven en enkele treinstellen liggen over elkaar. Er zijn veel slachtoffers die bekneld zitten en moeilijk te bereiken zijn. De basiseenheden ter plaatse vragen om ondersteuning van de specialistische teams Technische Hulpverlening.

Coevorden heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Het treinincident is een voorbeeld van een mogelijk scenario waar het landelijk specialisme Technische Hulpverlening (STH) voor ingezet kan worden.

Treinincident-goederentrein.jpg

De STH-teams

Een STH-team dat wordt ingezet bestaat uit:

  • Eén teamleider (eindverantwoordelijk en tevens aanspreekpunt voor het CoPI; minimaal aangesteld en operationeel actief als Officier van Dienst).
  • Eén plaatsvervangend teamleider (meewerkend voorman; minimaal aangesteld en operationeel actief als Bevelvoerder).
  • Vijf reddingswerkers (waaronder één reddingswerker die tevens als chauffeur optreedt; minimaal aangesteld en operationeel actief als Manschap).
  • Twee logistieke ondersteuners (minimaal aangesteld en operationeel actief als Manschap).
Wat doen de teams?

Zodra een STH-team wordt gealarmeerd ter ondersteuning, maakt de teamleider samen met het team ter plaatse een analyse van de situatie. Met de lokale collega’s, onder wiens verantwoordelijkheid het team optreedt, wordt een inschatting gemaakt van de risico’s en de inzet van het STH-team. Op basis van deze analyse wordt een inzetplan gemaakt met de volgende acties:

  • Het zekerstellen en bewaken van de veiligheid op de werkplek.
  • Het lokaliseren van de slachtoffers.
  • Het creëren van toegang tot slachtoffers.
  • Het redden van slachtoffers.

Delen