Specialisme Technische Hulpverlening

Om 18.08 uur komt de melding binnen: ‘brand/explosie in of bij woning op Urk.’ De brandweer rukt uit. Bij aankomst blijkt het te gaan om een gasexplosie die meerdere woningen heeft getroffen. Twee woningen blijken niet toegankelijk voor de brandweer. Mogelijk liggen er slachtoffers onder het puin. De hulp van het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) wordt ingeroepen. De STH-teams Noord en Oost komen ter plaatse voor het zoeken naar slachtoffers.

Dit was de eerste inzet van het Specialisme Technische Hulpverlening. Deze specialistische teams worden ingezet bij incidenten waarbij instorting dreigt of de slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Het gaat hier om incidenten die zich zelden voordoen, maar waarvan de impact bijzonder groot is. Om efficiënt en effectief bij dergelijke incidenten op te treden, is het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) op landelijk niveau georganiseerd.

Specialistische teams 

Het werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar worden onze collega’s, zowel beroeps als vrijwillig, van het Specialisme Technische Hulpverlening speciaal op getraind. Een STH-team bestaat uit vijf reddingswerkers, twee logistiek ondersteuners, een teamleider en een plaatsvervangend teamleider. 

Materieel en ondersteuning

De teams beschikken over speciale zoekapparatuur om slachtoffers te lokaliseren onder het puin. Ze hebben gereedschap en materieel om de bouwconstructie te stabiliseren en een redweg te creëren. Wanneer de STH-teams ondersteuning nodig hebben vanwege de complexiteit of de grootte van een incident, dan kunnen ze de hulp in roepen van USAR.NL of onze Duitse collega’s van de Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).

Standplaats STH-teams

STH-team Noord: Veiligheidsregio Fryslân, standplaats Drachten
STH-team West: Veiligheidsregio Hollands Midden, standplaats Alphen aan den Rijn
STH-team Oost: Veiligheidsregio IJsselland, standplaats Zwolle
STH-team Zuid: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, standplaats Tilburg
STH-team Midden: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, standplaats Beusichem.

Alarmering en opkomsttijden

Een STH-team kan op verschillende manieren worden gealarmeerd: de regio waar het incident plaatsvindt (bronregio), doet via de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK DH) een verzoek voor STH-inzet of vraagt een advies. Mocht de bronregio een STH-regio zijn, dan alarmeert de regio zelf en informeert de GMK DH over de directe inzet. Het kan ook zijn dat Hollands Midden, de coördinerende STH-regio, contact opneemt met de bronregio om te onderzoeken of een STH-inzet wenselijk is. Ook het Nationaal CrisisCentrum (NCC) kan contact opnemen met de GMK DH voor een STH-inzet. 
Bij een alarmering rukt de teamleider STH binnen 15 minuten uit en hij is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

 

Uitvoeringskader bij visie

Deze door de RBC vastgestelde visie geldt als leidraad voor de verdere ontwikkeling op het terrein van Specialistisch Optreden Brandweer Nederland.

Contact

Het je een opmerking, of wil je meer weten over dit onderwerp?
Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden:
secretariaatGBO-SO@brandweernederland.nl.

Lean Remmerde:

"STH is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening. Incidenten op dit gebied worden vanuit de basisbrandweerzorg uitgevoerd en opgeschaald. In die gevallen waar kennis, technieken/of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, wordt een STH-team ingezet."
Lean_Remmerder_650x650.jpg

Delen