Specialisme Natuurbrandbeheersing

Van kilometers afstand zijn dikke grijze rookpluimen te zien. Een rand van geeloranje vlammen baant zich razendsnel een weg over de droge heide. Dieren slaan op de vlucht, mensen worden geëvacueerd. De brandweer arriveert. Uiteindelijk zijn er 23 wagens en 160 brandweermensen nodig om de enorme natuurbrand te blussen.

Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is een landelijk specialisme van de brandweer. Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

Daarom is het nodig om kennis te bundelen, onderzoek te doen en samen te werken met anderen. Niet alleen binnen de brandweerregio’s, maar ook buiten de regiogrenzen en zelfs buiten de landsgrenzen.

 

Samen en slimmer

We proberen natuurbranden te voorkomen door meer inzicht te krijgen in de risicofactoren en door vooraf zoveel mogelijk maatregelen te nemen.

Voor alle natuurgebieden worden daarom de risico’s in kaart gebracht. Op basis daarvan worden scenario’s uitgewerkt en preventieve maatregelen getroffen. 

Dit doen we samen met partners als Defensie, Natuurbeheer en de Waterschappen. Door expertise en data te delen kunnen we natuurbranden beter voorkomen en bestrijden.

"70% van alle natuurbranden is het gevolg van (onzorgvuldig) menselijk handelen."

Afbeelding oorzaken natuurbrand.png

Voorbranden

De Landelijke Vakgroep Natuurbranden heeft in 2014 geïnventariseerd welke methoden/werkwijzen er zijn om branden aan te pakken door stukken vegetatie af te branden. In deze inventarisatie is het voorbranden beschreven.

Voorbranden.jpg

Visie natuurbrandbeheersing

De 'Visie Samen werken aan natuurbrandbeheersing' geeft inzicht hoe de brandweer de toekomst van het beheersen en bestrijden van natuurbranden ziet.

visie_samen_werken_aan_natuurbrandbeheersing.jpg

Bronnenboek Natuurbrandbestrijding

Alle innovaties, technieken en tactieken hebben we gebundeld in het Bronnenboek Natuurbrandbestrijding.

Case De Hoge Veluwe

Het is Eerste Paasdag, 20 april 2014. Het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum verwachten vele bezoekers. Tijdens het Paasweekend bezoeken jaarlijks zo’n 5000 mensen het park. In het Nationaal Park woedt die dag echter een brand. Het is de grootste natuurbrand in Nederland sinds 1976. Het park en het Kröller-Müller Museum worden ontruimd, schilderijen worden in veiligheid gebracht. In totaal brandt tien procent van het park af. Dankzij de grootschalige inzet van brandweerkorpsen uit meerdere veiligheidsregio’s, de politie, Defensie, het LOCC (landelijk operationeel coördinatiecentrum) en hulp van gemeenten en de BHV organisatie van Nationaal Park De Hoge Veluwe, wordt de brand geblust en blijft een grotere ramp het Nationaal Park bespaard.

Risico’s in kaart brengen

Jaarlijks worden alle natuurgebieden van Nederland in kaart gebracht door het vertalen van satellietdata naar vegetatiekaarten en brandstofmodellen. Zo maken we een landelijke Risico Index Natuurbrand (RIN).

Door inzet van het Natuurbrandverspreidingsmodel (NVBM) kunnen op uniforme wijze de effecten (scenario's) van een eenmaal ontstane brand gestandaardiseerd in beeld worden gebracht.

Blushelikopters Defensie

Natuurgebieden zijn meestal dicht bebost en moeilijk of niet begaanbaar voor brandweerwagens. Defensie zet dan op verzoek van een veiligheidsregio blushelikopters in.

Bronnenboek Natuurbrandbestrijding

Alle innovaties, technieken en tactieken hebben we gebundeld in het Bronnenboek Natuurbrandbestrijding.

Contact

Heb je een opmerking of wil je meer weten over dit onderwerp? 

Stuur dan een e-mail naar Tonnie Wold:
t.wold@brandweernederland.nl.

Wij gebruiken cookies