Natuurbrandonderzoek

‘Leren van natuurbranden’
In 2014, op eerste paasdag, vond één van de grootste natuurbranden uit de Nederlandse geschiedenis plaats. In Nationaal Park de Hoge Veluwe werd 350 hectare natuurgebied verwoest door het vuur. Ruim 1000 hulpverleners van brandweer, politie, defensie en loonwerkers uit het hele land werden ingezet om de brand en de effecten ervan te bestrijden.

Al snel na de brand kwamen er vragen. Waarom breidde deze brand zich zo snel uit? Waarom werd de stoplijn zonder enige belemmering overschreden? Waarom veranderde het vuur van richting? Klopte het verloop met het verspreidingsmodel? Op deze vragen gaf het Team natuurbrandonderzoek na uitvoerige analyse een onderbouwd antwoord. Diverse verbeterprojecten werden daarna opgestart vanuit de verkregen inzichten.

Doel

Realisatie van een landelijk specialisme Natuurbrandonderzoek Brandweer Nederland.

Brandonderzoek zorgt ervoor dat wij als brandweer leren van brand en de ontwikkeling ervan. Brandonderzoek houdt zich bezig met het achterhalen van de brandoorzaak, het analyseren van het brandverloop, het bepalen van de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen en de brandbestrijdingstechniek/tactiek. Natuurbrand vergt een speciale aanpak en is niet te vergelijken met brandonderzoek in gebouwen en objecten.

Bijna alle regio’s hebben een team brandonderzoek. Slechts enkele regio’s hebben een team  speciaal voor het onderzoeken van natuurbranden. Het deelproject Natuurbrandonderzoek (NBO) zorgt voor een landelijke inbedding van natuurbrandonderzoek, waardoor continuïteit van dit specialisme wordt gegarandeerd. 

Resultaten

Dit hebben we opgeleverd:

  • Een uniforme werkwijze en taakomschrijving van onderzoek bij natuurbranden in samenhang met de uitgangspunten van brandonderzoek.
  • Organiseren van het beschikbaar stellen en continueren van NBO op landelijk niveau.
  • Uitgangspunten voor les- en leerstof van de natuurbrandonderzoeker.
  • Organiseren van (blijvende) vakbekwaamheid NBO.
  • Uitganspunten voor het opstellen van rapportage en bijdragen aan de lerende organisatie.
  • Implementatieplan inclusief communicatieplan.

Planning

  • Opleveren project:
    3e kwartaal 2018
Kaart-Hoge-Veluwe-brand.jpg

Projectleider Jan-Piet Zijp

"De meerwaarde van natuurbrandonderzoek bij het verbeteren van maatregelen voor preventie en repressie is voor mij al ruimschoots aangetoond na mijn ervaring als evaluatieleider bij de grote natuurbrand in 2014 op de Hoge Veluwe.

Een kwalitatief goed georganiseerd team van NBO-ers draagt bij tot het onderhouden van een leercyclus bij het specialisme natuurbrandbestrijding. Dit levert input aan alle aspecten en deelprojecten van dit specialisme. Daarom vind ik het erg leuk dat ik nu als projectleider, samen met het projectteam kan bijdragen aan de doelstellingen van het landelijke project."

Jan-Piet-Zijp_600px.jpg

Delen