Natuurbrandbeheersing

Van kilometers afstand zijn dikke grijze rookpluimen te zien. Een rand van geeloranje vlammen baant zich razendsnel een weg over de droge heide. Dieren slaan op de vlucht, mensen worden geëvacueerd. De brandweer arriveert. Uiteindelijk zijn er 23 wagens en 160 brandweermensen nodig om de enorme natuurbrand te blussen.

Het beheersen en bestrijden van natuurbranden wordt een landelijk specialisme van de brandweer. Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

Daarom is het nodig om kennis te bundelen, onderzoek te doen en samen te werken met anderen. Niet alleen binnen de brandweerregio’s, maar ook buiten de regiogrenzen en zelfs buiten de landsgrenzen. 

Samen en slimmer

We proberen natuurbranden te voorkomen door meer inzicht te krijgen in de risicofactoren en door vooraf zoveel mogelijk maatregelen te nemen.

Voor alle natuurgebieden worden daarom de risico’s in kaart gebracht. Op basis daarvan worden scenario’s uitgewerkt en preventieve maatregelen getroffen. 

Met het landelijke project Natuurbrandbeheersing willen we de kans op een onbeheersbare natuurbrand zo klein mogelijk maken.

We bundelen de kennis, brengen de risico’s in kaart en nemen maatregelen om deze risico’s zo klein mogelijk te maken. We werken daarbij intensief samen met natuurbeheerders en andere partners.

We werken met actuele en gedetailleerde data zodat we in staat zijn om met het natuurbrandverspreidingmodel inzicht te krijgen in risico’s en hoe we deze risico’s kunnen beperken.

We vullen onze regionale capaciteit voor grootschalig optreden aan met blushelikopters en (heli)firebuckets. We ontwikkelen verschillende specialismen, zoals bijvoorbeeld brandonderzoekers en specialisten die ingezet kunnen worden bij het gebruik van tegenbrand.

70% van alle natuurbranden is het gevolg van (onzorgvuldig) menselijk handelen.

Visie natuurbrand-beheersing

De 'Visie Samen werken aan natuurbrandbeheersing' geeft inzicht hoe de brandweer de toekomst van het beheersen en bestrijden van natuurbranden ziet.

visie_samen_werken_aan_natuurbrandbeheersing.jpg

Open vuur in de natuur

Wist je dat je zelf veel kunt doen om natuurbrand te voorkomen? 

Brandweer_natuur-sigaret.jpg

Aan de hand van drie thema’s werken we de volgende projecten uit:

Persdag, 4 juli 2018

In verband met de droogte ontvangen we de laatste weken veel mediavragen. Met name over de verkenningsvluchten boven natuurgebied. De droogte is voorlopig nog niet voorbij en daarmee blijven de vragen binnenkomen. Daarom organiseerden we op 4 juli een informele persdag op vliegveld Teuge.
Lees verder >>

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen