Databank maakt het verschil

Project Databank

Databank maakt het verschil
Vroeg in de ochtend ontstaat in de haven van Middeldrecht een grote scheepsbrand. Al snel wordt opgeschaald. Inmiddels zijn er acht tankautospuiten uit de regio opgeroepen. Na een eerste verkenning blijkt dat het schip te heet is om te betreden. Er is grote behoefte aan specialistische middelen. De Officier van Dienst geeft opdracht om een ‘cobra cutter’ te alarmeren. Dit kost het nodige zoekwerk en pas na 30 minuten wordt deze gealarmeerd. Achteraf blijkt dat een buurregio dit specialistische blusmiddel ook kon leveren.

Met de komst van de landelijke databank komt bovenstaande situatie niet meer voor. Want dankzij deze digitale databank wordt ter plekke bekeken welke middelen geschikt zijn en waar ze zich bevinden. En kan de meldkamer aan de slag om deze te alarmeren.

Doel

Doel van het project ‘Databank L&O’ is ervoor te zorgen dat de brandweer bij grootschalig en specialistisch optreden actuele informatie heeft over de beschikbaarheid van logistieke middelen. Met behulp van de databank L&O krijgen regio’s snel en adequaat antwoord op het beschikbare en juiste materieel en middelen.

Waarom

Tot op heden heeft de operationele leiding onvoldoende inzicht welk potentieel aan Logistiek en Ondersteuning beschikbaar is. Dit doet zich met name voor ten tijde van een grootschalig en/of specialistisch incident. Het Actiecentrum Brandweer (BAC) is in opdracht van de operationele leiding continue aan het uitzoeken hoe ze op tijd aan de juiste ‘logistieke middelen en ondersteuning’ kan komen. Als gevolg hiervan ontstaan er onafhankelijke en geïmproviseerde zoekacties.

De stand van zaken

 • Na een aanbesteding is begin augustus 2018 de ontwikkeling van de databank L&O gegund aan softwareontwikkelaar Level-Up uit Zoetermeer
 • In de periode juni t/m december 2018 vindt de ontwikkeling plaats. 
 • In september 2018 heeft een uitvraag plaatsgevonden bij de regio’s om toestemming te geven om een koppeling te maken met het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS). 
 • In november 2018 vinden bijeenkomsten plaats om de regio’s mee te nemen in de implementatie en gebruik van de databank L&O
 • Implementatie in de regio’s loopt van november 2108 tot en met 2019
 

Resultaten

Als projectteam leveren we het volgende op:

 • Een landelijk digitaal en actueel informatiesysteem van beschikbare operationele capaciteiten binnen de brandweer, en het IFV. De databank is beschikbaar voor gemandateerde functionarissen 24/7, die in opdracht van de operationele leiding toegang hebben tijdens een grootschalig op specialistisch incident.
  Dit systeem bevat de volgende componenten:
  • Een interface waarmee snel gezocht kan worden op scenario of vrij in te vullen systemen.
  • Externe koppelingen met andere systemen.
  • Het opgeleverde systeem is een groeimodel. Op basis van ervaringen wordt deze verder uitgebouwd. 
 • Het beheersplan
  Dit plan beschrijft de volgende onderdelen: organisatie, inbedding in de bestaande bedrijfsprocessen, technisch beheer, samenwerkingsovereenkomst (gebruik en financiën) en een gebruikershandleiding.
 • Het implementatieplan
  Dit plan beschrijft hoe de databank gebruikt wordt en welke trainingen noodzakelijk zijn.

Planning

Opleveren databank:

 • 1e kwartaal 2019

We willen met elkaar een mooi en bruikbaar product opleveren. De databank moet in één oogopslag de beschikbaarheid van materiaal en logistieke middelen in de diverse regio’s tonen. Dít gaat ons zeker helpen bij het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

 • Bas Bor en Martin Kolders Bas Bor en Martin Kolders
Bas-Bor-en-Martin-Kolders-prjectleders-Databank.jpg

Delen