Specialisme Logistiek & Ondersteuning

Op tijd de juiste mensen en middelen op tijd en op de goede plaats
Een heidebrand legt een gebied van meer dan 200 hectare in de as. Door de droogte breidt de brand zich razendsnel uit. De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Het blijkt dat niet alle ingezette voertuigen geschikt zijn voor een inzet op de hei. Andere regio’s en Defensie schieten te hulp. De manschappen van het eerste peloton zijn al een flink aantal uren aan het blussen. Het is tijd voor aflossing en eten en drinken.

Het is van groot belang om materieel snel op de plek krijgen en manschappen te bevoorraden en af te lossen. Dat vraagt om logistieke samenwerking. Daarom ontwikkelen we het Specialisme Logistiek & Ondersteuning als is onderdeel van Grootschalig en Specialistisch Brandweeroptreden.

Samen efficiënt

Naar aanleiding van grootschalige en bijzondere complexe incidenten is duidelijk geworden dat we - om effectiever en efficiënter op te treden - op landelijk niveau moeten samenwerken. Beter één keer op landelijk niveau organiseren dan in 25 regio's afzonderlijk. Op deze manier weten we wat we aan materieel en middelen in huis hebben en kunnen dit ook beter beheren, onderhouden en inzetten. Door dit landelijk te organiseren zorgen we dat de juiste kennis en middelen op tijd op de juiste plaats zijn.

Speerpunt 1: Drones

We ontwikkelen landelijke kaders, zodat de brandweer toestemming krijgt om drones in te zetten bij incidentbestrijding.

Speerpunt 2: Databank logistieke middelen

We bouwen een digitale databank van al het beschikbare materieel. Zo kan kennis, materieel en middelen optimaal worden ingezet bij grootschalige en specialistische incidenten.

Speerpunt 3: Verbinding verzekerd!

We organiseren op landelijk niveau goede bereikbaarheid, zodat communicatie ook mogelijk is in gebieden met slecht bereik.

Speerpunt 5: Landelijke Logistieke Organisatie

We leveren een goedgekeurd organisatieplan, waarin we beschrijven hoe we in de toekomst de logistieke samenwerking organiseren van de brandweer in Nederland.

Visie Specialistisch Optreden Brandweer Nederland

Deze door de RBC vastgestelde visie geldt als leidraad voor de verdere ontwikkeling op het terrein van Specialistisch Optreden Brandweer Nederland.

Karsten Sebastian, Landelijk Coördinator Logistiek:

"Het doelmatig faciliteren van onze incidentenbestrijding door het leveren van de adequate mensen, middelen en hoeveelheid, op de juiste plaats op het juiste moment. Niet alleen bij grootschalige en specialistische incidenten, ook aan de voorzijde moeten we ons buigen over actuele landelijk logistieke vraagstukken. We moeten ons niet meer laten verrassen, maar onze systemen en kennis maximaal benutten. Van improviseren naar organiseren én professionaliseren”
Karsten-Sebastian_650px.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen