Specialisme Logistiek & Ondersteuning

Op tijd de juiste mensen en middelen op tijd en op de goede plaats

Een heidebrand legt een gebied van meer dan 200 hectare in de as. Door de droogte breidt de brand zich razendsnel uit. De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Het blijkt dat niet alle ingezette voertuigen geschikt zijn voor een inzet op de hei. Andere regio’s en Defensie schieten te hulp. De manschappen van het eerste peloton zijn al een flink aantal uren aan het blussen. Het is tijd voor aflossing en eten en drinken.

Het is van groot belang om materieel snel op de plek krijgen en manschappen te bevoorraden en af te lossen. Dat vraagt om logistieke samenwerking. Daarom ontwikkelen we het Specialisme Logistiek & Ondersteuning als is onderdeel van Grootschalig en Specialistisch Brandweeroptreden.

Samen efficiënt

Naar aanleiding van grootschalige en bijzondere complexe incidenten is duidelijk geworden dat we - om effectiever en efficiënter op te treden - op landelijk niveau moeten samenwerken. Beter één keer op landelijk niveau organiseren dan in 25 regio's afzonderlijk. Op deze manier weten we wat we aan materieel en middelen in huis hebben en kunnen dit ook beter beheren, onderhouden en inzetten. Door dit landelijk te organiseren zorgen we dat de juiste kennis en middelen op tijd op de juiste plaats zijn.

Speerpunt 1: Drones

We ontwikkelen landelijke kaders, zodat de brandweer toestemming krijgt om drones in te zetten bij incidentbestrijding.

Speerpunt 2: Databank logistieke middelen

We bouwen een digitale databank van al het beschikbare materieel. Zo kan kennis, materieel en middelen optimaal worden ingezet bij grootschalige en specialistische incidenten.

Speerpunt 3: Mobiele wifi-opstelpunten

We organiseren landelijke wifi-opstelpunten, zodat incidentinformatie ook beschikbaar is op plaatsen met een beperkt wifi-bereik.

Visie en aanpak: Logistiek GBO-SO

Van improviseren naar organiseren.

Visie-Logistiek-omslagfoto.jpg

Visie Specialistisch Optreden Brandweer Nederland

Deze door de RBC vastgestelde visie geldt als leidraad voor de verdere ontwikkeling op het terrein van Specialistisch Optreden Brandweer Nederland.

Faciliteren

"Het faciliteren van onze incidentenbestrijding door het leveren van de juiste mensen, middelen op de juiste plaats in de juiste hoeveelheid. Niet alleen bij grootschalige en specialistische incidenten, maar ook preventief door het plannen van actuele logistieke vraagstukken. We moeten ons niet meer laten verrassen, maar onze systemen en kennis maximaal inzetten.”

Bryan Visser, projectleider Logistiek en Ondersteuning

Bryan_Visser-1920x1080.jpg
Wij gebruiken cookies