Specialistische IBGS-eenheid voorkomt erger

Een tankwagen slaat om in een bocht. De tank scheurt en enkele duizenden liters bijtende en toxische vloeistof stromen uit over een wegdek met klinkers. Er vormt zich een vloeistofplas. Een deel van de vloeistof komt in het riool terecht. Een bijtende toxische damp stijgt op en wordt vrij door de wind verspreid. De vloeistof in het riool zorgt verderop voor een extra dampwolk. De brandweer roept de hulp in van de landelijke specialistische IBGS-eenheid.
Ter plaatse zorgt het team ervoor dat de situatie stabiliseert. De lekkage wordt gestopt en de plas wordt ingedamd. En een bedrijf, gespecialiseerd in bijzondere opruimwerkzaamheden, wordt ingeschakeld. 

Doel

Het oprichten van een landelijke specialistische IGBS-eenheid die ingezet wordt bij complexe incidenten met gevaarlijke stoffen in een regio.

Waarom

Elke veiligheidsregio is verantwoordelijk (Wet veiligheidsregio’s; art 25) voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Zoals bijvoorbeeld een lekkend vat brandbare en/ of giftige stof of een lekkage door een weg/spoortransport van een brandbare toxische vloeistof.

Maar bij grootschalige en complexe incidenten met gevaarlijke stoffen – denk aan incidenten die zelden plaatsvinden, maar als het gebeurt een grote impact hebben - is het efficiënter om de krachten te bundelen en de bestrijding en kennis landelijk op te pakken. Het deelproject IBGS-eenheid is een van de projecten van het specialisme IGBS, dat valt onder het programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden (GBO-SO). De Raad van Brandweercommandanten heeft het programma gevraagd het specialisme landelijk verder uit te werken. Ook in de Visie IBGS (2014) is gesteld dat het beter is deze IBGS-eenheid op landelijk niveau te ontwikkelen.

De eenheden kunnen het incident zodanig stabiliseren zodat gespecialiseerde bedrijven/ partners opruimwerkzaamheden kunnen verrichten. Deze specialistische eenheid heeft kennis van THV onder IBGS-omstandigheden en kunnen optreden in gaspak. Dit team levert extra materieel en kennis op het gebied van bronbestrijding en is binnen twee uur beschikbaar voor elke regio.

Hoe

De projectgroep werkt allereerst uit hoe de veiligheidsregio’s gebruik kunnen maken van een landelijk team gespecialiseerde IBGS-eenheden, die toegevoegde waarde leveren aan de veiligheidsregio’s bij complexe in specialistische incidenten. Ook wordt uitgewerkt hoe dit het beste landelijk georganiseerd kan worden en op welke wijze thema’s als vakbekwaamheid, kennis, uitrusting en alarmering en opkomsttijden optimaal geborgd kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht welke partijen kunnen worden ingeschakeld als het incident zodanig specialistisch dat ook de IBGS-eenheid ondersteuning nodig heeft.

Planning

Besluitvormingsfase, wanneer dit plaatsvindt is mede afhankelijk van de situatie rondom corona.
IBGS_gaspakken_hygiene.jpg

"Ons projectteam bestaat uit deelnemers van verschillende regio’s en bedrijven. Dat maakt dit traject al bijzonder. Ik ben al heel wat jaren adviseur incidentbestrijding en ik vind het geweldig dat we dit nu op landelijk niveau gaan aanpakken. Er liggen aardig wat vragen op onze ‘projectgroepbord’, zogezegd. Zoals bijvoorbeeld de huidige situatie van de gaspakkenteams in relatie tot specialistische IBGS-eenheden. Ook het uitwerken van scenario’s die behoren tot de top van de sturingsdriehoek (afwijking) vind ik een boeiende opdracht."

Thorsten Hackl, projectleider

Thorsten-Hackl_600px.jpg

Delen