Ontsmetting ter plaatse

In het centrum van een middelgrote stad slaat tijdens een drukke regenachtige spits een tankwagen om in een bocht. De tank scheurt en enkele duizenden liters bijtende en toxische vloeistof stromen uit over een wegdek met klinkers. Maar dat niet alleen. Ook fietsers en voetgangers krijgen de vloeistof over zich heen. De brandweer ter plaatse roept onmiddellijk de hulp van het team grootschalige ontsmetting.

Doel

Doel van het deelproject Ontsmetten is het stroomlijnen en optimaliseren van een centrale regie op de taak ‘ontsmetten van mens, dier en infrastructuur’ en de samenwerking met defensie te versterken.

Planning

Start deelproject: 2e kwartaal 2018

Inventarisatie: 4e kwartaal 2018

Organisatieplan: 1e kwartaal 2019

Implementatieplan: 2e kwartaal 2019

Waarom

De beheer- en operationele taken voor ontsmetten zijn ondergebracht bij de veiligheidsregio’s. In de afgelopen jaren zijn er daarnaast zes CBRN-steunpunten opgericht en een logistieke reserve in Zoetermeer. De steunpunten richten zich grootschalige slachtoffer- en arbeidshygiënische ontsmetting. Met het realiseren van het deelproject Ontsmetting komt er landelijke regie op eenduidige samenwerking, bekendheid bij het veld en wordt het delen van kennis en ervaringen vergemakkelijkt. Hierdoor zullen de ontsmettingsteams tijdens incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, efficiënt optreden en mens, dier en infrastructuur en materieel veilig, goed en snel behandelen. Het uitbreiden van effecten wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt. Verder komt er een adviesfunctie over ontsmetting bij stoffen waarbij de standaardontsmetting niet voldoet. En er kan advies ingewonnen worden als er -bij grote aantallen besmette slachtoffers- lokale middelen worden ingezet, zoals een sporthal of zwembad. 

Het deelproject Ontsmetting is een van de projecten van het specialisme IGBS, dat valt onder het programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden (GBO-SO). De Raad van Brandweercommandanten heeft het programma gevraagd het specialisme landelijk verder uit te werken.

IBGS-Ontsmetting-02.jpg

Wat

De projectgroep levert in 2019 een organisatieplan op, waarin onder andere het proces ‘grootschalig en/of specialistisch ontsmetten’ beschreven wordt. Ook scenario’s, taken en bevoegdheden van de regio’s, ontsmettingseenheden en Defensie staan hierin beschreven. De uitwerking hoe de landelijke regie vormgegeven wordt, evenals werkwijze en alarmering zijn andere belangrijke onderwerpen. De samenwerking met defensie zal worden uitgewerkt in werkafspraken.

In het implementatieplan beschrijft de projectgroep hoe het organisatieplan ingevoerd kan worden en wat er zoal bij nodig is. Zoals bijvoorbeeld borging landelijke regie, samenwerkingsafspraken met externe partijen, vakbekwaamheid enzovoorts.

Meer informatie

Wil je meer weten over het deelproject Ontsmetting? Neem dan contact op met Ramon Oomen: RamonOomen@vrbzo.nl.

Projectleider Ramon Oomen

"Bij de brandweer is er veel kennis op het gebied van ontsmetten, zowel grootschalig als specialistisch. Daar is de laatste jaren ook kennis over arbeidshygiëne bij gekomen. Dat we nu als projectgroep bezig zijn om de kennis te bundelen, de samenwerking te versterken zowel op regionaal als interregionaal en landelijk niveau, vind ik geweldig. We maken hiermee een grote stap in kwaliteitsborging en efficiency voor het onderdeel ontsmetten en daarmee aan het specialisme IBGS."
R_Oomen_650x650.jpg

Delen