Ontsmetting ter plaatse

In het centrum van een middelgrote stad slaat tijdens een drukke regenachtige spits een tankwagen om in een bocht. De tank scheurt en enkele duizenden liters bijtende en toxische vloeistof stromen uit over een wegdek met klinkers. Maar dat niet alleen. Ook fietsers en voetgangers krijgen de vloeistof over zich heen. De brandweer ter plaatse roept onmiddellijk de hulp van het team grootschalige ontsmetting.

Doel

Doel van het deelproject Ontsmetten is het stroomlijnen en optimaliseren van een centrale regie op de taak ‘ontsmetten van mens, dier en infrastructuur’ en de samenwerking met defensie te versterken.

Planning

Het eerste concept van het eindrapport is opgeleverd in mei 2020. Nadat er een definitief eindconcept is zal vaststelling en besluitvorming volgen.

Waarom

De beheer- en operationele taken voor ontsmetten zijn ondergebracht bij de veiligheidsregio’s. In de afgelopen jaren zijn er daarnaast zes CBRN-steunpunten opgericht en een logistieke reserve in Zoetermeer. De steunpunten richten zich grootschalige slachtoffer- en arbeidshygiënische ontsmetting. Met het realiseren van het deelproject Ontsmetting komt er landelijke regie op eenduidige samenwerking, bekendheid bij het veld en wordt het delen van kennis en ervaringen vergemakkelijkt. Hierdoor zullen de ontsmettingsteams tijdens incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, efficiënt optreden en mens, dier en infrastructuur en materieel veilig, goed en snel behandelen. Het uitbreiden van effecten wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt. Verder komt er een adviesfunctie over ontsmetting bij stoffen waarbij de standaardontsmetting niet voldoet. En er kan advies ingewonnen worden als er -bij grote aantallen besmette slachtoffers- lokale middelen worden ingezet, zoals een sporthal of zwembad. 

Het deelproject Ontsmetting is een van de projecten van het specialisme IGBS, dat valt onder het programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden (GBO-SO). De Raad van Brandweercommandanten heeft het programma gevraagd het specialisme landelijk verder uit te werken.

IBGS-Ontsmetting-02.jpg

Wat

De projectgroep levert in een organisatieplan op, waarin onder andere het proces ‘grootschalig en/of specialistisch ontsmetten’ beschreven wordt. Ook scenario’s, taken en bevoegdheden van de regio’s, ontsmettingseenheden en Defensie staan hierin beschreven. De uitwerking hoe de landelijke regie vormgegeven wordt, evenals werkwijze en alarmering zijn andere belangrijke onderwerpen. De samenwerking met defensie zal worden uitgewerkt in werkafspraken.

In het implementatieplan beschrijft de projectgroep hoe het organisatieplan ingevoerd kan worden en wat er zoal bij nodig is. Zoals bijvoorbeeld borging landelijke regie, samenwerkingsafspraken met externe partijen, vakbekwaamheid enzovoorts.

Meer informatie

Wil je meer weten over het deelproject Ontsmetting? Neem dan contact op met Jan Jacobs, Projectsecretaris Specialisme Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS)

 

Delen