Brandweervrouwen bij bijeenkomst Multicultureel Netwerk Defensie

Logo MNDOp 7 september 2017 waren twee leden van het Netwerk Brandweervrouwen, op uitnodiging van Defensie, aanwezig bij een netwerkbijeenkomst van het Multicultureel Netwerk Defensie in Den Haag. Men wil het individu weerbaarder, de organisatie ontvankelijker en de toegevoegde waarde en noodzaak van diversiteit duidelijk maken. Er waren een tiental sprekers van o.a. de politie-eenheden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, het Caribisch netwerk van de politie, Multicultureel-, Homo- en vrouwennetwerken van defensie. Iedere spreker deed dit op zijn/haar eigen manier. Een voordracht, een filmpje, confrontatie, humor en emotie, maar alles met dezelfde boodschap: diversiteit en inclusie, een veilige werkomgeving, de kracht van het verschil, verbinding met elkaar en de samenleving. Wat opviel was de oprechte aandacht  gedurende de presentaties: er was respect en er werd geluisterd.

De positieve effecten van diversiteit en de noodzaak hiervan werd nog eens extra benadrukt door de aanwezige politieleiding van eenheid Amsterdam. De collega's uit de 'meerderheidsgroep', hebben lang niet altijd door wat er allemaal speelt. Praat erover met elkaar!
Al is het met kleine stappen, we willen en moeten vooruit!

Tijdens de BBQ ter afsluiting, zijn er veel namen en nummers uitgewisseld. Het was een nuttige en inspirerende bijeenkomst. Op naar een vervolg, misschien met een aantal brandweernetwerken als initiatiefnemers?

Delen