Netcentrisch werken

Het is 13.14 uur als de melding binnenkomt: zeer grote brand op het terrein van een overslagbedrijf in chemicaliën. Dikke gitzwarte wolken zijn al van verre zichtbaar. De brand breidt zich razendsnel uit. Brandbare, giftige en bijtende stoffen komen vrij. Buurkorpsen, de bedrijfsbrandweer van naastgelegen bedrijven en de crashtenders van defensie schieten te hulp. De gemeente, GGD, GHOR en het waterzuiveringsbedrijf worden ingeschakeld vanwege een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Iets na middernacht wordt het sein brandmeester gegeven. 

Bij incidenten, rampen en crises waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn, is het van belang dat we snel en doelgericht samenwerken. Als een geoliede machine moeten we optreden, levens redden en de schade zo veel mogelijk beperken. Dat kan alleen als we allemaal over dezelfde informatie beschikken en uitgaan van hetzelfde situatiebeeld. Netcentrisch werken helpt daarbij.

Een incident stopt niet altijd bij regio- of landsgrenzen. Om informatie te kunnen delen, moet je wel dezelfde ‘taal’ spreken. Dit lossen we deels op met afspraken en deels met techniek.

  • M. Bekker M. Bekker

Netcentrisch Werken

Netcentrisch Werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. Meer informatie over het programma Netcentrisch Werken van het IFV vind je op de site van het IFV.

Informatie delen

Netcentrisch werken is een manier van werken die bestaat uit een werkwijze en een systeem, waardoor alle betrokken partners zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. Hierdoor kunnen de verschillende partners sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen.

Om de informatie tussen alle partners en hulpdiensten op een overzichtelijke manier te delen, wordt er gebruikgemaakt van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Delen