Loket Brandveilig leven

Het is gelukkig bij steeds meer burgers in onze maatschappij bekend dat brandveiligheid niet vanzelf tot stand komt. Als professionals in het vak merken we dit. We krijgen vragen hoe we samen kunnen werken om die brandveiligheid te verhogen. Nederland gaat zich meer richten op een risicogerichte benadering van brandveiligheid. Het uitsluitend voldoen aan wet- en regelgeving is lang niet altijd afdoende.

Grootste uitdaging

In heel Nederland worden hiervoor ieder jaar prachtige initiatieven opgezet die ons allemaal meer bewust kunnen maken van de risico’s die we dagelijks lopen. Een risico hoeft niet direct gevaarlijk te zijn. Als we ze maar herkennen, durven te erkennen en eventuele voorbereidingen treffen om de risico’s dan ook zo klein mogelijk te houden. In veel gevallen is een eenvoudige ingreep afdoende. De grootste uitdaging zit in het veranderen van ons gedrag. Bewust worden alleen is onvoldoende.

Samenwerking

De brandweer heeft een duidelijke landelijke richting bepaald om als kennispartner in de maatschappij vooral herkenbaar en betrokken te acteren. Hiervoor gaan we graag de samenwerking aan met verschillende partijen, groot en klein. Het brandveilig maken van onze samenleving kan de brandweer ook niet alleen. Inmiddels bestaan er tientallen initiatieven die vooral lokaal worden ingezet.

Loket

De brandweer heeft de behoefte om steeds meer inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen. Maar ook vanuit externe partijen wordt de vraag om 'samen voor een oplossing te gaan' steeds groter. Deze combinatie om het wiel niet steeds uit te willen vinden, en de behoefte aan een centrale overzichtelijke vindplek voor informatie, heeft geresulteerd in het initiatief om Loket Brandveilig leven te ontwikkelen: www.loketbrandveiligleven.nl.

Het loket biedt een integrale oplossing aangezien samenwerking essentieel is. Het is een site voor zowel de professional als de georganiseerde burger. We voorzien in de behoefte om kennis en ervaringen te delen met elkaar. Het is een herkenbare plek waar je alles kan terugvinden en de reeds gepubliceerde projecten dagen anderen weer uit tot verbeteringen en successen.

Kortom, het Loket Brandveilig leven is dé verzamelplek voor alle brandveilig leven projecten/initiatieven.        

Delen