Leren door brandonderzoek

Eén van de bewoners van het verzorgingshuis wilde nog een kopje warme melk drinken voor het slapen gaan. In zijn appartement zette hij het pannetje op het vuur. Helaas kreeg de slaap eerder vat op hem dan dat de melk aan de kook was. Het pannetje kookte droog met rook- en brandontwikkeling tot gevolg. Dat concludeert de brandonderzoeker na het incident.

Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve brandvoorzieningen, brandbestrijding en het gedrag van mensen. Met deze informatie kunnen we branden nog beter en veiliger bestrijden en betere voorlichting geven om branden te voorkomen.

Brandonderzoek in vier stappen

  1. Voorbereiding
  2. Veldonderzoek
  3. Informatie-analyse
  4. Rapportage

Opleiding tot brandonderzoeker

Alle brandonderzoekers hebben de opleiding tot brandonderzoeker gevolgd bij de Brandweeracademie. Daarnaast volgen ze regelmatig bijscholingsdagen om hun kennis op peil te houden.

Effectiever en veiliger optreden

In de verbrande resten gaat de brandonderzoeker op zoek naar de oorzaak van de brand. Waren het de in olie gedrenkte poetsdoeken die broei hebben veroorzaakt of was het lampje te dicht bij de gordijnen gezet? Deze informatie wordt weer gebruikt door de collega’s van brandveilig leven die hiermee gerichte voorlichting kunnen geven aan mensen. Na het achterhalen van de oorzaak probeert de onderzoeker antwoorden te vinden op vragen als: Welk effect had onze eigen inzet op de brand? Waarom duurde het een bepaalde tijd om de brand onder controle te krijgen? Waarom is de brand verlopen zo als hij verlopen is? Wat waren mogelijke kantelpunten? Dit alles om te leren van onze inzetten zodat we bij een volgende soortgelijke brand op de juiste en veilige manier kunnen handelen en de brand bestrijden.

Samenwerken

Niet alleen de brandweer is geïnteresseerd in de oorzaak van de brand. Ook de politie wil graag weten wat er is gebeurd en of er mogelijk sprake is van brandstichting. Daarnaast wil de verzekeraar weten hoe brand is ontstaan zodat zij kunnen bepalen of er wel of geen schadevergoeding moet worden uitgekeerd. De onderzoeken proberen we steeds meer samen uit te voeren zodat we gebruik kunnen maken van elkaars kennis. Andere partijen waar mee wordt samengewerkt, zijn de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (voorbeeld Leeuwarden) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit als er mogelijk sprake is van apparaten die door ondeugdelijke constructie gevaar opleveren.

Leren van brandonderzoek?

We leren van brandonderzoek door de resultaten te delen via:

  • nieuwsflitsen
  • rapporten
  • landelijke database brandonderzoek en daaruit te halen rapportages
  • terugkoppeling aan betrokkenen
  • terugkoppeling uitkomsten aan contactpersonen binnen de regio
  • presentaties op verzoek

Brandonderzoek

Gegevens over brandoorzaken hebben we als brandweer nodig om betere voorlichting te kunnen geven. Lees meer over brandonderzoek in onze folder.

Team Brandonderzoek

Een Team Brandonderzoek (TBO) wordt op districtsniveau georganiseerd. De samenhang tussen de teams wordt landelijk gecoördineerd. Mocht een interregionaal team niet in staat zijn het onderzoek te doen, of is extra kennis nodig vanwege de grootte of complexiteit van het onderzoek, dan bepaalt de landelijk coördinator welke aanvullende expertise nodig is uit andere teams.

Contact

Voor algemene vragen en landelijke bijstand, kun je mailen naar:
brandonderzoek@brandweernederland.nl.
Wij gebruiken cookies