Landelijke inkoop

Mobilofoons, Microsoft licenties, energie, kazernekleding, dienstvoertuigen, ICT applicaties en haakarmvoertuigen. Iedere veiligheidsregio koopt een groot scala aan producten en diensten in. De Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB), onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ondersteunt de regio’s bij het professionaliseren van hun inkoopfuncties. Daarnaast kan de FLIB de regio’s ondersteunen bij het uitvoeren van interregionale aanbestedingen.

Ontzorgen

De collega’s van de FLIB geven deze ondersteuning vorm door:

 • Het opbouwen van portfoliomanagement op de gebieden materieel en materiaal, facilitaire zaken en ICT
 • Het ontwikkelen en onderhouden van tools en modellen (formats)
 • Het inrichten van de landelijke dynamische aanbestedingskalender en het analyseren van de informatie hieruit
 • Het faciliteren van kennissessies, audits en netwerkbijeenkomsten
 • Het ondersteunen bij interregionale en landelijke aanbestedingen

Als je op een slimme manier samen zaken doet, hebben we er allemaal voordeel van en zeker niet alleen financieel.

 • John van der Zwan John van der Zwan

Projecten en aanbestedingen

Momenteel werkt het FDC aan de volgende projecten en aanbestedingen:

 • Aanbesteding microsoft licenties
 • Spend analyse
 • Ondersteuning seminar inkoop (februari 2018)
 • Aanbesteding groot watertransport
 • Buma Stemra: afstemmen regionale tarieven en onderhandeling hierover
 • Aanbesteding IBARC 3 (portofoons en pagers)
 • Opstellen portfolioplannen voor materieel en materiaal, facilitaire zaken en ICT
 • Ondersteuning landelijke bijeenkomst bluskleding (januari 2018)
 • Pilot retourstroom overtollige brandweerkleding

Contact

Voor meer informatie over inkoop kun je contact opnemen met Denise Baecklant via e-mail: denise.baecklant@ifv.nl

Landelijke inkoop: meer kwaliteit voor minder geld

Meer informatie over de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer vind je op de website van het IFV.

WO4.jpg

Delen