Landelijke inkoop

Mobilofoons, Microsoft licenties, energie, kazernekleding, dienstvoertuigen, ICT applicaties en haakarmvoertuigen. Iedere veiligheidsregio koopt een groot scala aan producten en diensten in. De Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB), onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ondersteunt de regio’s bij het professionaliseren van hun inkoopfuncties. Daarnaast kan de FLIB de regio’s ondersteunen bij het uitvoeren van interregionale aanbestedingen.

Ontzorgen

De collega’s van de FLIB geven deze ondersteuning vorm door:

 • Het opbouwen van portfoliomanagement op de gebieden materieel en materiaal, facilitaire zaken en ICT
 • Het ontwikkelen en onderhouden van tools en modellen (formats)
 • Het inrichten van de landelijke dynamische aanbestedingskalender en het analyseren van de informatie hieruit
 • Het faciliteren van kennissessies, audits en netwerkbijeenkomsten
 • Het ondersteunen bij interregionale en landelijke aanbestedingen

Als je op een slimme manier samen zaken doet, hebben we er allemaal voordeel van en zeker niet alleen financieel.

 • John van der Zwan John van der Zwan

Projecten en aanbestedingen

Momenteel werkt het FDC aan de volgende projecten en aanbestedingen:

 • Opstellen portfolioplannen voor materieel en materiaal, facilitaire zaken en ICT
 • Pilot retourstroom overtollige brandweerkleding
 • Communicatieactiviteiten op diverse gebieden, zoals het uitgeven van de nieuwsmail FLIB en het onderhouden van informatie op de websites van Brandweer Nederland en het IFV
 • Organiseren juridische advisering veiligheidsregio's (met name aanbestedingsrecht)
 • Opbouwen netwerk, verbinding opbouwen en onderhouden met leden vakgroep inkoop, MSO, RBC, directeuren bedrijfsvoering, netwerk finance en control, LOOV, deelname programmaraad Mens en Bedrijfsvoering, programmacoördinatoren, externe (gespreks)partners zoals defensie en politie.
 • Aanbesteding Radio- en Communicatiemiddelen t.b.v. de Brandweer (IBARC - portofoons)
 • Aanbesteding Dienstvoertuigen
 • Aanbesteding Haakarmvoertuigen
 • Aanbesteding Energie
 • Aanbesteding Circulaire Kantoorartikelen
 • Aanbesteding Operationeel uniform Brandweer
 • Contractmanagement
 • Spendanalyse
 • Onderzoeken markt voor accountancy dienstverlening

Contact

Voor meer informatie over inkoop kun je contact opnemen met Denise Baecklant via e-mail: denise.baecklant@ifv.nl

Landelijke inkoop: meer kwaliteit voor minder geld

Meer informatie over de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer vind je op de website van het IFV.

WO4.jpg

Delen