Internationale samenwerking

Twee dagen lang spraken deskundigen van de brandweer uit twaalf verschillende landen over terrorismegevolgbestrijding (TGB). Dat gebeurde tijdens de Exchange of Experts. 'Het is belangrijk dat wij ervaringen en procedures met elkaar delen zodat we in heel Europa goed zijn voorbereid op een aanslag en professioneel kunnen optreden in de meest moeilijke omstandigheden.'

TGB is een van de onderwerpen waarop we als Brandweer Nederland de samenwerking zoeken met de landen om ons heen. Maar ook arbeidshygiëne, brandveiligheid producten en innovaties op het gebied van repressie zijn bijvoorbeeld onderwerpen op de internationale agenda.

Er is steeds meer behoefte om op hele diverse brandweergerelateerde onderwerpen met de landen om ons heen innovaties, kennis maar ook capaciteiten te delen.

Denken buiten grenzen

Door internationaal de samenwerking op te zoeken, versterken we onszelf omdat we:  

  • Grenzen verleggen
  • Kennis delen
  • Samenwerken
  • Anticiperen
  • Spiegelen
  • Innoveren

Internationale samenwerkings-verbanden

  • FEU: Federation of the European Union Fire Officer Associations  
  • CTIF: International Association of Fire and Rescue Service 
  • IAFC: International Association Fire Chiefs 
  • EFSCA: European Fire Service Colleges' Association 

Kennisplein internationaal

Het dossier Internationale rampenbestrijding biedt informatie over samenwerking bij rampenbestrijding in Verenigde Naties (VN)-verband, in Europees verband en anders.​
world-PIXABAY_ROOD_1920.jpg
Wij gebruiken cookies