Het iNowit 3D Geo event

Het 3D-geo event dat 15 januari plaatsvond op het Geofort in Herwijnen was een groot succes! Niet alleen wat betreft de opkomst, maar ook wat betreft de inzichten en ervaringen die de deelnemers hebben opgedaan over de nieuwste 3D-geotechnieken voor informatievoorziening.

Daarnaast heeft organisator iNowit diverse ideeën kunnen ophalen uit de verschillende Veiligheidsregio’s. Met deze ideeën gaat iNowit verder innoveren op het gebied van informatievoorziening.

Belangrijke inzichten

Er is verschil tussen een outdoor-kaart en een indoor-kaart (plattegrond van een gebouw). Er is een administratieve werkelijkheid, bijvoorbeeld de BIM (Bouw Informatie Model) en een ‘echte’ werkelijkheid die je in kaart kan brengen door middel van een scannende VR-bril. Handig bij crises en rampen. Zo’n VR-bril lijkt op wat je soms in films zoals Avatar ziet. Het zou mooi zijn als we een administratieve en ‘echte’ werkelijkheid kunnen combineren en gebruiken in ons werk, zowel preventief als repressief. Het zal nog wel enkele jaren duren gezien de stand van de techniek. Maar het is belangrijk dat we met die ontwikkeling bezig zijn.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Wat is iNowit

iNowit is het innovatieplatform van de veiligheidsregio’s, ondersteund door het IFV. Ons team bestaat uit collega's die werken in de informatievoorziening in de verschillende veiligheidsregio's. Als iNowit geven wij veiligheidsregio’s en crisispartners richting in de digitale toekomst en zorgen dat zij optimaal gebruik kunnen maken van de laatste technieken.

Overzicht van het programma

XY-match over 3D-technieken

Veel enthousiasme en discussie tijdens de AR functionaliteit in spelvorm op het terrein van Geofort! Doel was input op te halen over welke nieuwe technieken op het gebied van informatievoorziening collega’s in de praktijk zouden kunnen gebruiken. Deelnemers werden hiervoor geïnspireerd door bewegend over het hele buitenterrein van het Geofort op zoek te gaan naar de spelvragen. De vragen daagden deelnemers (onder andere) uit na te denken over hoe 3D kan worden toegepast bij de verbetering van ons werk.

Ontwikkelingen 3D Digital Twin

3D Digital Twin is een digitale actuele beschrijving van de omgeving, zonder dat verschillende databronnen elkaar tegenspreken. Met deze digitale werkelijkheid kan bijvoorbeeld de brandweer van 2D kaarten van een 40 verdiepingen hoog gebouw (40 verschillende pdf bestanden, namelijk per verdieping 1!) naar één 3D bestand van het hele gebouw. Actueel en compleet. 3D-beelden zijn een krachtig middel voor de brandweer. 
Daar zijn veel mogelijke toepassingen voor. Denk aan de omgevingswet en veilig optreden van hulpdiensten. Hulpdiensten hebben slimme mobiliteit nodig.

Uit discussie kwam naar voren dat, om dit voor grote gebieden te kunnen doen, generieke basis van data nodig zijn. En ook de thema’s eigendom en governance spelen hierbij een grote rol. De platformpositie (middle man positie) is daarbij cruciaal.

Workshop 'Leren van incidenten'

Door middel van nieuwe technieken kan geleerd worden van incidenten door incidenten na te bouwen in simulatiesoftware. Denk bijvoorbeeld aan het vreugdevuur incident in Scheveningen. Op deze manier kunnen hulpverleners getraind worden hoe ze een incident het beste kunnen aanpakken. Een mooi voorbeeld van hoe de inzet van technologie hulpverleners kan helpen hun werk beter uit te voeren (Workshop door Robert Orsel, Vakspecialist vakbekwaamheid, Veiligheidsregio Groningen).

Workshop 'Togglemaps: de kracht van 2D en 3D in één interface'

Er zijn allerlei ideeën die bij toepassing in het werkveld van toegevoegde waarde kunnen zijn. Hiervoor is het aangaan van samenwerkingen in de keten cruciaal. De eerste stap is het delen van deze ideeën. De vervolgstap is het gezamenlijk oppakken om deze ideeën werkbaar te maken. (Door Tom van der Meer, GIS Adviseur, Sweco)


Hieronder de organisatoren van het 3D Geo event: Guus Zijlstra (IFV), Huib Fransen (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond), Paul van Dooren (Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost), Jeroen Wesselink (Veiligheidsregio Noor Oost Gelderland), Erik van Borkulo (Veiligheidsregio Utrecht).

Meer weten?

Wil je meer weten over de laatste technieken en ontwikkelingen over informatievoorziening? Richting het eind van 2020 organiseert iNowit het volgende event met als thema: Artificial Intelligence (AI).

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van iNowit, meld je dan hier aan: informatievoorziening@ifv.nl.

Delen