iNowIT: Innovatie in informatievoorziening

Je krijgt de melding ‘beknelling van persoon in voertuig’. Bij aankomst op de locatie zet je een bril op en scant het nummerbord van de auto. Direct zie je alle technische tekeningen van het voertuig in je bril, inclusief de punten waar de auto kan worden opengeknipt. Of je scant een brandend gebouw met je tablet. In één opslag zie je de driedimensionale tekeningen met brandcompartimenten, water- en gasleidingen, locatie van de opslag met gevaarlijke stoffen. 

Informatie is overal. Samen met technologische ontwikkelingen biedt dit veel kansen en mogelijkheden. Hoe ziet de brandweerwereld er over een paar jaar uit? Welke uitvindingen van anderen kunnen we bij ons werk gebruiken? Welke technieken kunnen ons helpen? Kunnen we via experimenten vernieuwingen in de praktijk uitproberen? Om antwoord te geven op dit soort vragen, is er iNowIT.

Vijfde iNowit congres

iNowit heeft voor de vijfde keer bijgedragen aan een landelijk congres over informatievoorziening. Op 1 september 2017 was er een Masterclass Informatievoorziening, mede georganiseerd door het IFV en de hogeschool InHolland Rotterdam. Het thema was 'Van melding tot voertuig'.

Domino conferentie 2015

In mei 2015 vond in Zwijndrecht de Domino conferentie plaats. Een interessante bijeenkomst waarbij partners uit de hulpverleningspraktijk, de wereld van vitale infrastructuur, beleidsmakers van het Rijk en EU, én EU Research projecten elkaar konden ontmoeten.

iNowIT boek, deel I

In het eerste deel worden er best practices gedeeld van de innovaties die we onder de iNowit-vlag bij de Veiligheidsregio's de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd.

iNowIT boek, deel II en III

Het tweede deel bestaat uit de beschrijving van het Disaster experiment. Tevens zijn er artikelen over ketensamenwerking en VERA 2.0 opgenomen en geeft het een doorkijk naar de toekomst.

Bruggen slaan en kansen grijpen

iNowIT is het innovatieplatform van en voor de veiligheidsregio's op het gebied van informatievoorziening. We onderzoeken en verkennen ideeën op het gebied van informatie en ICT. We slaan een brug tussen de veiligheidsregio’s en de wetenschap, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. iNowIT is de kraamkamer voor het uitwerken van ideeën. We toetsen met praktijksimulaties of de ideeën ook daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de informatievoorziening. De ideeën en uitkomsten van experimenten delen we door middel van publicaties en congressen.

Gegevensboek Brandweer (Firebrary)

Nu we als hulpverleningsdiensten steeds meer gebruik gaan maken van elektronische gegevensuitwisseling is het belangrijk dat alle partijen dezelfde ‘taal’ spreken. In het Gegevensboek Brandweer (Firebrary) kun je termen en hun definities opzoeken. Omdat het Gegevensboek Brandweer werkt volgens internationale standaarden kunnen computerprogramma’s het ook automatisch gebruiken.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de pagina over Informatievoorziening.

Project Fortress afgerond

iNowit heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan het project Fortress. Dit - door de EU gefinancierde project - heeft gewerkt aan een informatie-infrastructuur voor crisisbeheersingssystemen. 

Slimme ideeën omzetten in daadwerkelijke oplossingen.

  • iNowIT iNowIT

Delen