Informatievoorziening

Bij een melding moet je weten waar je naar toe moet en welke risico’s je kunt tegenkomen. Geef je voorlichting in een wijk, dan wil je actuele gegevens over branden en brandoorzaken uit dat gebied laten zien. Als brandonderzoeker is het interessant om te weten of ergens anders een soortgelijke brand is geweest en hoe deze is ontstaan. Je gaat een brandveiligheidscontrole uitvoeren in een gebouw, dan wil je wel de historie van de locatie weten.

Informatie is van levensbelang. Of het nu gaat om optreden bij incidenten, het geven van voorlichting of het inschatten van risico’s. In ons werk hebben we dagelijks met informatie te maken. Informatie is overal. Daarom investeren we in een goede informatievoorziening.

Gegevens delen

Informatiemanagement zorgt er voor dat jij 24/7 over de actuele informatie beschikt die je op dat moment nodig hebt om je werk zo goed mogelijk te doen. De informatie is waar mogelijk afgestemd, eenmalig opgeslagen en meervoudig te gebruiken. We hebben zelf veel gegevens, bijvoorbeeld door toetsing en uit rapportages die na incidenten zijn ingevuld, maar we gebruiken ook veel gegevens van andere overheden, ketenpartners en omgevingsdiensten. Denk aan de meldingsgegevens via de meldkamer, landelijke basisregistratie en de Risicokaart. Deze gedeelde informatie is van groot belang. Door kennis en informatie te delen kunnen we doelgerichter, efficiënter en veiliger optreden. 

"Het kan altijd slimmer. Informatievoorziening blijft een uitdaging. Blijven vragen en blijven zoeken naar antwoorden. Werelden verbinden om oplossingen en verbeteringen te realiseren in hoe we als hulpverleners ons werk beter, veiliger en efficiënter kunnen doen.” Diemer Kransen, CIO veiligheidsregio’s.

Landelijke thema´s

  • Informatiegestuurd werken
  • Continuïteit
  • Samenwerken in netwerken
  • Grondplaat

Programma Informatie-voorziening Veiligheidsregio’s

Gegevenswoordenboek Veiligheid

Landelijk beheerd gegevenswoordenboek met vastgestelde definities voor veiligheidsregio’s

Programma Informatievoorziening veiligheidsregio's 2020-2025

Computers en digitale informatie hebben het werk van de brandweer de afgelopen jaren sterk veranderd. Al sinds het begin van deze eeuw werken brandweerkorpsen intensief samen op het gebied van informatievoorziening, de laatste jaren als onderdeel van de veiligheidsregio. Het Programma Informatievoorziening veiligheidsregio’s is daarin een volgende stap. Hierin werken de veiligheidsregio's samen met het Instituut Fysieke Veiligheid, ketenpartners en leveranciers aan landelijke standaarden en voorzieningen, zodat informatie beter, robuust, beheersbaar en goedkoper beschikbaar komt voor de regio’s. 

Geo4OOV

Het Programma Informatievoorziening heeft een aantal landelijke basisvoorzieningen opgeleverd. Eén daarvan is Geo4OOV. Deze voorziening bevat een heleboel geografische data waar alle veiligheidsregio’s gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld locaties van brandkranen, risicovolle objecten of van zorglocaties met niet-zelfredzame personen. Voor-, tijdens of na een incident; Geo4OOV bevat waardevolle informatie voor elk proces en is een stevige basis voor informatiegestuurd werken.

Op kantoor, in de meldkamer, de MDT of de CoPI bak; we gebruiken overal dezelfde kaartlagen als basis.

  • Jan van der Poel, voorzitter Vakgroep GEO Jan van der Poel, voorzitter Vakgroep GEO

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Guus Zijlstra, programmamanager: guus.zijlstra@ifv.nl

Delen