Samen grensverleggend

Grootschalig en specialistisch optreden

Gekantelde wagons, containers liggen op het spoor, overal brokstukken, kapotte spoorleiding en twee zwaargewonde machinisten zitten bekneld in de cockpit. De gevolgen van een frontale botsing tussen twee goederentreinen. Om de ramp compleet te maken, blijkt dat een trein tankwagens met LPG vervoert. Deze zijn beschadigd zijn en lekken. 

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams die we landelijk inzetten. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

Webinar STH draait door! gemist?

Kijk het hier terug >>

GBO-SO: Weet jij het?  

Wat weet jij over Grootschalig Brandweeroptreden en de specialismen? Doe mee met de quiz en test je kennis!

 

Social Media GBO SO App

Samen grenzen verleggen: regionale korpsgrenzen overstijgen én de grenzen van onze specialismen oprekken. Dat is ons antwoord op grootschalige en complexe incidenten.

  • J. Herxen J. Herxen

Risicogericht

We brengen risico’s in kaart en stellen vast welke we landelijk (specialistisch), interregionaal (grootschalig) en regionaal (basiszorg) het hoofd gaan bieden. Het in kaart brengen van de risico’s gebeurt in nauw overleg tussen specialisten in risicobeheersing en incidentbestrijding.

Krachten bundelen en grenzen verleggen

Een incident houdt zich niet aan regio of landsgrenzen. Daarom is het noodzakelijk dat wij bij grote incidenten samenwerken en onze expertise en slagkracht kunnen uitbreiden. We pakken als regio’s gezamenlijk het grootschalig optreden op.
De ontwikkeling van specialistisch brandweeroptreden op landelijk niveau is ons antwoord op de complexe incidenten die zich zelden voor doen, maar waarvan de impact groot is wanneer het toch gebeurt. We ontwikkelen landelijke specialismen: Specialisme Technische Hulpverlening (STH), Specialisme Natuurbrandbeheersing (NBB) en Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Ook voor Logistiek ontwikkelen we landelijke samenwerking.
Door samen en slimmer het grootschalig en specialistisch brandweer optreden organiseren, kunnen we efficiënter en effectiever optreden wanneer deze incidenten zich daadwerkelijk voordoen.

Blauwdruk

In 'Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland' beschrijven we waarom wij toe willen werken naar een nieuwe vorm van samenwerken en hoe we dat willen doen.

Visie Specialistisch Optreden Brandweer Nederland

Deze door de RBC vastgestelde visie geldt als leidraad voor de verdere ontwikkeling op het terrein van Specialistisch Optreden Brandweer Nederland.

Visie Grootschalig Brandweeroptreden

De vernieuwde visie Grootschalig Brandweeroptreden 2.0 geeft richting aan de samenwerking op interregionaal en landelijk niveau. Geaccordeerd door de RBC op 21 september 2018.

Delen