Gezondheidsmonitoring

We hebben als brandweer regelmatig te maken met incidenten met gevaarlijke stoffen. Uiteraard zijn we goed beschermd, opgeleid en geïnstrueerd maar er blijft altijd een risico op blootstelling aan diverse stoffen.

‘Samen gezond oud worden’ is het credo als het gaat om arbeidsveiligheid. Gezondheid is voor een groot deel een eigen verantwoordelijkheid maar ook de werkgever moet en kan zijn steentje bijdragen. Daarom vinden we het belangrijk om zo vroeg mogelijk (arbeidsgerelateerde) gezondheidsklachten op te sporen. Daarbij is het van belang om, zowel de risico’s als de blootstelling aan (arbeidsgerelateerde) gevaren die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid vast te leggen. Op basis daarvan kunnen we preventieve interventies inzetten om ziekte te voorkomen.

Project

Het vastleggen van gezondheid per individu en blootstelling aan gevaren die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid gedurende de loopbaan is van groot belang. In het project Monitoring gezondheid bij de brandweer dat in 2017 startte, wordt onder andere onderzocht:

  • of en hoe we de individuele gezondheidsmonitoring kunnen verbeteren;
  • op welke praktische wijze blootstelling aan gevaar (inclusief gevaarlijke stoffen) per groep en individu kan worden gemeten en geregistreerd;
  • hoe individuele data kunnen worden verzameld en worden geregistreerd zodat de brandweer deze beschikbaar kan stellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en zelf data kan (laten) analyseren als onderbouwing voor eventuele interventies op groepsniveau.

Veilig en gezond werken

Wil je meer weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer? Kijk dan bij Veilig en gezond werken.

Flevoland-arbeidshygiene-3.jpg

PPMO

Een deur forceren, een slang uitrollen, met een brandslang over je schouder de ladder op terwijl het buiten dertig graden is. Met volle bepakking door een tunnel kruipen, over obstakels klimmen of een persoon redden. Als brandweerman of -vrouw kom je dit tijdens incidenten en oefeningen tegen.

Opvang en nazorg

Het werk van de brandweer is dynamisch en risicovol. Sommige inzetten kunnen schokkend zijn en een grote impact op je hebben. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor jouw veerkracht. Hulp en ondersteuning kan hierbij helpen. Dit kun je vinden bij collegiale nazorg in je eigen regio.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen