Gezondheidsmonitoring

We hebben als brandweer regelmatig te maken met incidenten met gevaarlijke stoffen. Uiteraard zijn we goed beschermd, opgeleid en geïnstrueerd maar er blijft altijd een risico op blootstelling aan diverse stoffen.

‘Samen gezond oud worden’ is het credo als het gaat om arbeidsveiligheid. Gezondheid is voor een groot deel een eigen verantwoordelijkheid maar ook de werkgever moet en kan zijn steentje bijdragen. Daarom vinden we het belangrijk om zo vroeg mogelijk (arbeidsgerelateerde) gezondheidsklachten op te sporen. Daarbij is het van belang om, zowel de risico’s als de blootstelling aan (arbeidsgerelateerde) gevaren die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid vast te leggen. Op basis daarvan kunnen we preventieve interventies inzetten om ziekte te voorkomen.

Project

Het vastleggen van gezondheid per individu en blootstelling aan gevaren die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid gedurende de loopbaan is van groot belang. In het project Monitoring gezondheid bij de brandweer dat in 2017 startte, wordt onder andere onderzocht:

  • of en hoe we de individuele gezondheidsmonitoring kunnen verbeteren;
  • op welke praktische wijze blootstelling aan gevaar (inclusief gevaarlijke stoffen) per groep en individu kan worden gemeten en geregistreerd;
  • hoe individuele data kunnen worden verzameld en worden geregistreerd zodat de brandweer deze beschikbaar kan stellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en zelf data kan (laten) analyseren als onderbouwing voor eventuele interventies op groepsniveau.

De eerste resultaten van dit project worden in de zomer van 2018 verwacht.

Schoon werken

Bij het blussen van brand word je blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zitten onder andere in rook en roet. Daarom draag je beschermende kleding en adembescherming.

Flevoland-arbeidshygiene-2.jpg
Wij gebruiken cookies