Projecten

Voorbeelden van projecten waar we aan hebben gewerkt of aan (gaan) werken.

  • Brandpreventieweken

  • CO campagne’s

  • Online lesmodule voor woningcorporaties

Online lesmodule voor woningcorporaties

Uit gesprekken met woningcorporaties en met het oog op de rookmelderwet ontstond de behoefte aan meer informatie hierover voor woningcorporaties.
Woningcorporaties zijn voor veel regio’s een sleutelfiguur en het onderwerp is actueel. Daarnaast is online werken toch meer en meer normaal, mede door deze coronatijd.

Na veel positieve geluiden uit het land van andere regio’s en brandweer NL werd besloten voor woningcorporaties een landelijke online lesmodule over rookmelders te ontwikkelen. Als Werkgroep Gedragsverandering zijn we betrokken bij dit project.

Wij hebben als werkgroep meegelezen met het script voor de lesmodule en konden daarbij samen met collega’s en Academy Suite op een goede manier een bijdrage leveren aan een mooi eindresultaat.
Waar Academy Suite vooral creatief en didactisch sterk was en onze collega’s inhoudelijk input leverden, konden wij met het inbrengen van gedragsveranderingstechnieken, zoals positieve sociale normen, weerstand voorkomen en altercasting, de lesmodule tot een sterk eindproduct brengen.

Academy Suite: 'Wij hebben de samenwerking met jullie als werkgroep als zeer positief ervaren. Jullie werkgroep is zowel inhoudelijk op het thema als op het gebied van gedragsbeïnvloeding erg deskundig. Deze krachtige combinatie zorgt voor een mooi eindproduct dat we in korte tijd met elkaar hebben weten te realiseren. Bedankt!'

Delen