Ogen in de lucht

Drones bij de brandweer

Bij een garagebedrijf op een industrieterrein smeult het. Al snel stijgen zwarte rookwolken uit het pand, over de snelweg. De brandweer rukt uit met groot materieel. Er liggen gasflessen in het pand. Het is te gevaarlijk om het pand te betreden. De brandweer zet een drone in met een warmtebeeldcamera. Uit de beelden van de drone blijkt waar de hittebronnen zich bevinden. Daarmee wordt de brandontwikkeling duidelijk en voorkomt de brandweer dat de brand overslaat naar het naastgelegen pand.

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze ons helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer met de pilot van de regio’s Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op. Deze kennis en ervaringen worden nu gebruikt voor het project Drones Brandweer Nederland. Daar maken we landelijke afspraken voor het voor het vliegen met drones. Door het landelijk goed te regelen krijgen we toestemming van de luchtvaartautoriteiten om drones in te zetten bij het bestrijden van incidenten. Want een landelijke vergunning wordt niet zomaar verstrekt. De inzet van drones door overheidsdiensten is aan strikte voorwaarden verbonden.  “Het is aan ons om het vertrouwen te krijgen van de luchtvaartautoriteiten. Met 25 autonome regio’s zijn we een lastige partner. Het is goed dat we dit landelijk oppakken en gezamenlijk één landelijke vliegorganisatie ontwikkelen.”

  • Wilbert Kleijer Wilbert Kleijer
Wilbert-Kleijer-1920px.jpg

Dit gaan we doen

  • Landelijke vliegorganisatie
    Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie gaan we eerst landelijke afspraken vastleggen. Afspraken waardoor we als brandweer optreden als één landelijke vliegorganisatie. Dat doen we omdat de brandweer vanuit de luchtvaartwet als één organisatie wordt gezien. We werken daarbij samen met politie en defensie.

  • Handboek
    We schrijven op basis van de ervaringen en kennis vanuit de pilot een landelijk operationeel handboek. Dit handboek wordt vastgesteld door de civiele luchtvaartautoriteiten. Met het vaststellen van dit handboek zal Brandweer Nederland naar verwachting dit jaar een vergunning krijgen.

  • Opleiding
    Vliegen met drones vraagt om specifieke kennis. Daarom gaan we een opleiding opzetten voor het land, waar de collega’s uit Twente hun opgedane ervaringen in verwerken. Zo laten we trouwens ook zien aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (civiele luchtvaartautoriteit) hoe wij ons als brandweer verder bekwamen.

Factsheet Drones

Inzet drones door brandweer

Drone-in-de-lucht-bij-bus-VVBfoto.jpg

Vragen en Antwoorden

De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij over vliegen met drones.

Drone-op-de-grond-VVBfoto.jpg
Wij gebruiken cookies