Ogen in de lucht

Drones bij de brandweer

Bij een garagebedrijf op een industrieterrein smeult het. Al snel stijgen zwarte rookwolken uit het pand, over de snelweg. De brandweer rukt uit met groot materieel. Er liggen gasflessen in het pand. Het is te gevaarlijk om het pand te betreden. De brandweer zet een drone in met een warmtebeeldcamera. Uit de beelden van de drone blijkt waar de hittebronnen zich bevinden. Daarmee wordt de brandontwikkeling duidelijk en voorkomt de brandweer dat de brand overslaat naar het naastgelegen pand.

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze ons helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen of het vinden van drenkelingen. Met de pilots van de regio’s Midden- en West-Brabant en Twente hebben we als brandweer ervaringen opgedaan. Deze kennis en ervaringen zijn gebruikt voor het project Vliegen met drones Brandweer Nederland (een van de projecten van het landelijke programma GBO-SO). Inmiddels hebben we toestemming om te mogen vliegen met drones. We hebben ontheffing gekregen om dichter op mensenmenigte, boven aaneengesloten bebouwing, industrieobjecten en infrastructuur te kunnen vliegen.

Planning

 • Eind 2020 moet de vliegorganisatie volledig ingericht zijn en hebben we een landelijke dekking van een uur (opkomsttijd na alarmering).

 

De ontheffing

Via de landelijke beschikking hebben we ontheffingen gekregen om dichter op mensenmenigte, boven aaneengesloten bebouwing, industrieobjecten en infrastructuur te kunnen vliegen. En we mogen - als eerste organisatie in Nederland - buiten het daglichtvenster vliegen.

Zeven droneteams

Er zijn zeven droneteams vanaf 2019

 • 24/7 paraat
 • 7 teams zorgen voor landelijke dekking
 • Binnen 1 uur ter plaatse

Droneteam

Een droneteam ’flightcrew’ bestaat uit:

 • Gezagvoerder/piloot
 • Sensorbediener
 • Waarnemer 

'Drone kan veel leed voorkomen’ (De Telegraaf 12-12-2019)

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke beheerder van de landelijke vliegorganisatie voor drones. Hiermee voldoet  de brandweer aan alle criteria die horen bij de landelijke vergunning voor het vliegen met drones. "Wij beheren we het Operationeel Handboek waarin alle scenario’s staan waarbij de brandweer mag vliegen en maatregelen om dat zo veilig mogelijk te doen”, zegt IFV-directeur IJle Stelstra. "Met de vliegende regio’s zijn afspraken vastgelegd om te borgen dat ze blijven voldoen aan die voorwaarden. Maar er ligt nog een wereld open om de inzet van onbemande luchtvaartobjecten verder in te richten en te ontdekken”, meent Stelstra. "De ontwikkelingen op het gebied van drones gaan razendsnel en de mogelijkheden van de inzet ervan voor de brandweer zijn oneindig. We kunnen nu ook stappen gaan zetten in de kwaliteit en doorontwikkeling van dit brandweerspecialisme, zodat alle 25 veiligheidsregio’s er straks hun voordeel mee kunnen doen.”

Dit hebben we gedaan

 • Landelijke vliegorganisatie
  We rollen een landelijke vliegorganisatie uit. Dat doen we omdat de brandweer vanuit de luchtvaartwet als één organisatie wordt gezien. We werken daarbij samen met politie en defensie.

 • Handboek
  Het landelijke operationeel handboek is gereed en vastgesteld door de civiele luchtvaartautoriteiten. Inmiddels is ook de toestemming gekomen om te mogen vliegen met drones.

 • Opleiding
  Vliegen met drones vraagt om specifieke kennis. Vanaf september 2018 zijn de opleidingen voor de verschillende functionarissen in een droneteam gestart. Zo laten we trouwens ook zien aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (civiele luchtvaartautoriteit) hoe wij ons als brandweer verder bekwamen.

Geweldig dat we nu mogen gaan vliegen. Zowel overdag als buiten het daglichtvenster. We gaan ons nu richten op de landelijke inrichting van de droneteams. In totaal komen er 7 teams. Gezamenlijk zorgen zij voor een landelijk dekkend netwerk.

 • Mark Bokdam Mark Bokdam
Mark_Bokdam_800px.jpg

Delen