De kracht van het verschil

Diversiteit

Vroeger was er weinig discussie tijdens de oefenavond. Dat veranderde met de komst van Fatima. Mooi om te zien dat iemand met een andere achtergrond ook anders tegen de zaken aankijkt. Door deze verschillen te bespreken komen we tot de mooiste ideeën. Een echte verrijking!

De brandweer is er 24/7 en is er voor iedereen. We staan midden in de samenleving. Het is dan ook van groot belang dat wij verbinding hebben en houden met iedereen. Op die manier kunnen we maatwerk leveren en rekening houden met achtergronden en gewoonten van inwoners. Om de leefbaarheid en (brand)veiligheid in de wijken te vergroten treden onze brandweercollega’s hiervoor proactief in contact met burgers, zoals in de Brandweer over morgen beschreven staat. Om dit op een goede manier te kunnen doen willen we een afspiegeling zijn van de samenleving. En dat vraagt om diversiteit in de organisatie.

Diversiteit is de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing en draagt bij aan de ambities van de brandweer om slagvaardiger te op te treden.

Verschillen zorgen voor ideeën

Diversiteit is de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing. Verschillen tussen mensen zorgen ervoor dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan. Het zit hem in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en denken. Een goed team is geen verzameling van gelijken, maar een verzameling van verschillen. Daarom heeft de brandweer in haar korpsen mensen nodig die op verschillende manieren naar hetzelfde kijken, vanuit verschillende achtergronden. Diversiteit zorgt ervoor dat je mee kunt gaan met een veranderende omgeving, dat je kunt vernieuwen. Door diversiteit in de organisatie blijven we elkaar uitdagen om dingen anders te doen en te bekijken.

Op zoek naar talent

Bij de brandweer werken bijna 28.000 beroeps en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Daar zijn we trots op. De komende jaren investeren we in het binnenhalen en binnenhouden van mensen die binnen de brandweer nog ondervertegenwoordigd zijn. Denk aan vrouwen, jongeren en verschillende culturele achtergronden. Wij investeren in een organisatie zijn die bestaat uit heel veel verschillende mensen met verschillende talenten en manieren van werken. We zoeken dus talentvolle mensen, in de breedste zin van het woord.

Diversiteit binnenhalen en -houden

We werken hard aan de ambitie om een organisatie te zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij willen graag medewerkers die zich gewaardeerd voelen en goed in hun vel zitten, waardoor ze optimaal presteren. Hiervoor richten we ons op deze vier speerpunten in het programma 'de Kracht van het Verschil':

  • We ontwikkelen een werkcultuur bij de brandweer waar iedereen zichzelf kan zijn en wordt gewaardeerd
  • We richten ons bij de werving op talentvolle mensen uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd
  • We investeren in het behoud en de doorgroei van talentvolle mensen uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd
  • We ondersteunen de groepen die die zijn ondervertegenwoordigd actief door middel van bijvoorbeeld netwerken

Contact

Heb je een bericht, vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar de programmamanager 'Kracht van het Verschil' Carlien Osinga: carlien.osinga@ifv.nl

Lid worden?

Wil jij onze nieuwsbrief ontvangen en deelnemen aan activiteiten van Roze in Rood? Meld je dan aan en word lid!

Roze-Rood-Regenboogvlag.jpg

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt en waar je jezelf kunt zijn. Een divers samengestelde groep collega’s waarbij je seksuele voorkeur, gender(identiteit), politieke kleur of overtuiging, leeftijd, opleidingsniveau, functionele beperking, geloof of (etnische) achtergrond niet uitmaakt. Dat is wat de brandweer wil zijn. Nu en in de toekomst.

Delen