De kracht van het verschil

Diversiteit

Vroeger was er weinig discussie tijdens de oefenavond. Dat veranderde met de komst van Fatima. Mooi om te zien dat iemand met een andere achtergrond ook anders tegen de zaken aankijkt. Door deze verschillen te bespreken komen we tot de mooiste ideeën. Een echte verrijking!

De brandweer is er 24/7 en is er voor iedereen. We staan midden in de samenleving. Het is dan ook van groot belang dat wij verbinding hebben en houden met iedereen. Op die manier kunnen we maatwerk leveren en rekening houden met achtergronden en gewoonten van inwoners. Om de leefbaarheid en (brand)veiligheid in de wijken te vergroten treden onze brandweercollega’s hiervoor proactief in contact met burgers, zoals in de Brandweer over morgen beschreven staat. Om dit op een goede manier te kunnen doen willen we een afspiegeling zijn van de samenleving. En dat vraagt om diversiteit in de organisatie.

Verschillen zorgen voor ideeën

Diversiteit is de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing. Verschillen tussen mensen zorgen ervoor dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan. Het zit hem in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en denken. Een goed team is geen verzameling van gelijken, maar een verzameling van verschillen. Daarom heeft de brandweer in haar korpsen mensen nodig die op verschillende manieren naar hetzelfde kijken, vanuit verschillende achtergronden. Diversiteit zorgt ervoor dat je mee kunt gaan met een veranderende omgeving, dat je kunt vernieuwen. Door diversiteit in de organisatie blijven we elkaar uitdagen om dingen anders te doen en te bekijken.

Diversiteit is de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing en draagt bij aan de ambities van de brandweer om slagvaardiger te op te treden.

'Iedereen heeft zijn eigen kijk op de wereld. Dat komt door je achtergrond, je ervaringen en wat je fijn vindt. Zo ontwikkel je ook vooroordelen, vaste opvattingen over bepaalde groepen. Bijvoorbeeld dat het voor vrouwen moeilijk is om het brandweerwerk te combineren met een gezin of dat gepensioneerde mannen, die genoeg vrije tijd hebben, te oud en te zwak zijn voor de brandweer. Om beter om te gaan met diversiteit is het goed om je eigen vooroordelen te herkennen en kritisch te bekijken. Dat betekent dat je niet zelf de afweging maakt of je vrouwelijke collega wel of geen piket kan draaien, maar dat je dat aan haar vraagt. Of dat je er niet bij voorbaat van uitgaat dat oudere mensen zwak zijn en jonge mensen nog niet genoeg ervaring hebben om bevelvoerder te worden. Maar ook dat managers geen gevoel hebben, hoog opgeleide mensen niet praktisch zijn en de collega met niet-Westerse achtergrond niet kan (leren) zwemmen. Leren omgaan met diversiteit is voor een groot deel gewoon dóen. Kijk vooral naar de positieve kanten en mogelijkheden van verschillen tussen mensen.'

Op zoek naar talent

Bij de brandweer werken bijna 28.000 beroeps en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Daar zijn we trots op. De komende jaren investeren we in het binnenhalen en binnenhouden van mensen die binnen de brandweer nog ondervertegenwoordigd zijn. Denk aan vrouwen, jongeren en verschillende culturele achtergronden. Wij investeren in een organisatie zijn die bestaat uit heel veel verschillende mensen met verschillende talenten en manieren van werken. We zoeken dus talentvolle mensen, in de breedste zin van het woord.

Contact

Heb je een bericht, vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar de programmamanager 'Kracht van het Verschil' Petra de Kam: petradekam@vrbzo.nl

Lid worden?

Wil jij onze nieuwsbrief ontvangen en deelnemen aan activiteiten van Roze in Rood? Meld je dan aan en word lid!

Roze-Rood-Regenboogvlag.jpg

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt en waar je jezelf kunt zijn. Een divers samengestelde groep collega’s waarbij je seksuele voorkeur, gender(identiteit), politieke kleur of overtuiging, leeftijd, opleidingsniveau, functionele beperking, geloof of (etnische) achtergrond niet uitmaakt. Dat is wat de brandweer wil zijn. Nu en in de toekomst.

Terugblik Symposium De kracht van het verschil

‘Verbinden is een van de kernwaarden van de politie. Dat we nu hier met elkaar: rood-wit-blauw praten over diversiteit in onze eigen organisaties is een mooi voorbeeld van verbinden. Want met verbinden bedoelen we ook netwerken opbouwen die zorgen voor onderlinge verbinding en voor het versterken van veiligheid op de werkvloer.’ Met deze woorden startte Ellie Lust, dagvoorzitter van het symposium De kracht van het verschil bij rood-wit-blauw de dag.

Zo’n 160 deelnemers, een 20-koppige Albanese delegatie, verschillende workshops, afgewisseld met plenaire gedeelten, zorgden voor een zeer levendige en waardevolle bijeenkomst.

Diversiteit betekent dat je wordt uitgedaagd om dingen anders te doen en te bekijken.

  • Ellen Buskens Ellen Buskens

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Roze in Rood op Facebook

Like je ons op Facebook? Daar leer je meer collega's en geïnteresseerden kennen.
Je vindt het netwerk Roze in Rood op:

Roze-Rood-Regenboogvlag.jpg

Delen