Digitaal communicatienetwerk C2000

C2000 is een digitaal communicatienetwerk, dat wordt gebruikt door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het netwerk en wijst aan wie er gebruik van mag maken. Als brandweer zijn wij ook één van de aangewezen gebruikers. Net als de politie, ambulancezorg en enkele andere overheidsdiensten.

Als gebruiker van het communicatienetwerk zijn wij verplicht om er voor te zorgen dat wij het systeem goed gebruiken. Ook moeten we over de juiste randapparatuur (portofoons en mobilofoons) beschikken om van het netwerk gebruik te kunnen maken. Op landelijk niveau werkt Brandweer Nederland onder andere aan collectieve verbetervoorstellen, verbindingsschema's, handboeken, projecten en gezamenlijke inkoop van randapparatuur. 

Vernieuwing 

C2000 is in 2004 in gebruik genomen. In 2009 zijn er enkele grote incidenten zijn geweest waarbij bleek dat C2000 niet optimaal werkte. Sindsdien is er door het ministerie van VenJ, in samenwerking met de gebruikers, gewerkt aan verbeteringen in het netwerk, meldkamerfuncties en randapparatuur. Dit gebeurde in het project "Portogewoon". Vanaf 2014 wordt gezamenlijk met de gebruikers gewerkt aan de vernieuwing van het netwerk, dat in de loop van 2018 in gebruik wordt genomen.

‘De Armada C2000 stoomt door’

Ton Driessen, projectleider voor ‘Implementatie Vernieuwing C2000', vertelt over de vernieuwing van C2000.

Ton Driessen.JPG

Adviescommissie C2000 Brandweer

De Raad van Brandweercommandanten heeft regionaal commandant Diemer Kransen aangewezen als portefeuillehouder C2000. De portefeuillehouder voert namens de brandweer de gesprekken met VenJ en vertegenwoordigers van de andere gebruikers. Hij wordt daarbij geadviseerd door de Adviescommissie C2000 Brandweer. Deze Adviescommissie is samengesteld met leden van diverse netwerken op het gebied van meldkamers, verbindingen, vakbekwaamheid, materieel en incidentbestrijding.

Vakgroep Verbindingen

Iedere regio heeft een of meerdere medewerkers die aan de regionale taken werken op het gebied van C2000, zoals vernieuwing en onderhoud van randapparatuur, gebruikersinstructies en verbindingsschema's. Brandweer Nederland kent in haar structuur een vakgroep Verbindingen waarin deze experts vanuit alle regio's deelnemen. Deze vakgroep deelt kennis over alles wat met C2000 te maken heeft. Vanuit deze vakgroep vindt er vertegenwoordiging plaats van de brandweer in verschillende multidisciplinaire C2000-overleggen. Hierbij gaat het structureel om de Commissie Dienstverlening C2000 en deCommissie LKF (Landelijk Kader Fleetmap) en incidenteel aan verschillende landelijke en multidisciplinaire projecten.

Project Vernieuwing C2000

Ton Driessen is namens Brandweer Nederland coördinator voor het programma Implemenatie Vernieuwing C2000 (IVC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Het nieuwe C2000-netwerk wordt opgebouwd parallel aan het bestaande netwerk. Voorafgaand aan de invoering wordt het netwerk uitgebreid getest. Alle centralisten worden opgeleid met het nieuwe radio- en alarmeringsbediensysteem (RABS). De verwachting is dat in 2018 het nieuwe netwerk gerealiseerd is.

Vanuit alle regio's zijn projectleiders in de eigen regio bezig met het coördineren van het programmeren en vervangen van randapparatuur en het Meldkamer Implementatieplan (MIP).

Portofoon 02 (Hesli de Laat)

Meer over C2000

Lees meer over C2000 op de pagina Communicatie door hulpdiensten via C2000 op www.rijksoverheid.nl.

Wij gebruiken cookies