Communicatienetwerk C2000

Snelle en ongestoorde onderlinge communicatie en alarmering is essentieel voor het veilig werken en functioneren van hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. De brandweer maakt samen met de politie, Ambulancezorg, Defensie en bijzondere gebruikers gebruik van C2000.

C2000 is het landelijke digitale communicatienetwerk voor spraakverbindingen en alarmering. Het netwerk biedt de gebruikers mogelijkheden voor een snelle opbouw van een gesprek, groepsgesprekken, noodoproepen en niet-afluisterbare communicatie.

In 2004 verving het netwerk C2000 de bijna honderd afzonderlijke analoge netwerken van de verschillende hulpverleningsdiensten in Nederland. Deze analoge netwerken waren in de jaren ’90 aan het einde van hun technische levensduur. Enkele jaren geleden is gestart met het volledig vernieuwen van het netwerk. De verwachting is dat dit in medio 2020 gerealiseerd is.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het digitale netwerk is het hebben van goede randapparatuur zoals portofoons, mobilofoons en pagers van levensbelang. Daarom participeren de regio’s in landelijke inkooptrajecten zoals IBARC.

Ook wordt gezamenlijk bijgedragen aan verbetervoorstellen, verbindingschema’s en handboeken, zoals het Handboek C2000.

Ruim 80.000 hulpverleners ...

gebruiken C2000 zeven dagen per week, 24 uur per dag om met elkaar en de meldkamers te communiceren. Het systeem wordt gebruikt voor alle hulpverleningen. Zowel tijdens de dagelijkse routine als tijdens grootschalige incidenten en rampen.

Hoe kijken collega's binnen de brandweer/VR aan tegen de migratie? Welke kansen zien zij? En welke zorgen leven er nog? We vroegen het onder andere aan Hans Rigter (VR/Brandweer Brabant-Noord) en Ruben Sinselmeijer (VR IJsselland).

Vakgroep Verbindingen

Deze vakgroep, waarin alle regio’s vertegenwoordigd zijn, deelt kennis over alles wat met C2000 te maken heeft. Leden van deze vakgroep nemen deel aan verschillende multidisciplinaire C2000-overleggen.

Voorzitter is Watze Hepkema,
e-mail: watze.hepkema@brandweermwb.nl

Bekijk het interview met Watze

Adviescommissie C2000 Brandweer

Portefeuillehouder C2000 is regionaal commandant Diemer Kransen. Hij voert namens de brandweer de gesprekken met het ministerie Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van de andere gebruikers. Hij krijgt daarbij ondersteuning van de Adviescommissie Brandweer. De adviescommissie bestaat uit leden van diverse netwerken op het gebied van meldkamers, verbindingen, vakbekwaamheid, materieel en incidentbestrijding.

Voorzitter is Martin Evers,
e-mail: martin.evers@vrh.nl

Bekijk het interview met Martin

Programma Implementatie C2000

Zeer omvattend en complex is de vernieuwing van het netwerk C2000. Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De vernieuwing wordt opgebouwd parallel aan het huidige netwerk.

Projectleider Ton Driessen coördineert het programma voor de brandweer. Elke regio heeft een projectleider IVC aangesteld. Gezamenlijk bereiden zij de implementatie voor, waaronder het coördineren van het programmeren en vervangen van randapparatuur en het Meldkamer implementatieplan (MIP). Inmiddels hebben alle regio’s deze voorbereidingen afgerond. De centralisten krijgen een training voor het werken met het vernieuwde netwerk. En ook is gestart met het voorbereiden van de pilot Migratie. De verwachting is dat het nieuwe netwerk medio 2020 operationeel is.

‘We gaan voor kwaliteit’

"De brandweer is nauw betrokken bij de implementatie van het vernieuwde C2000 netwerk. Doordat we binnen dit project een koppeling hebben gemaakt met onder andere de acties rondom de uitrol van IBARC en het implementeren van het handboek C2000, konden we samen linke verbeteringen realiseren. Dit komt de betrouwbaarheid en het gebruiksvriendelijkheid voor eindgebruikers ten goede. We hebben nu goede communicatieapparatuur en weten ook hoe we deze moeten gebruiken door landelijke eenduidige afspraken. Het is nu noodzakelijk om de komende periode deze expertise en vaardigheden goed te verankeren in de operationele voorbereiding van de regio’s."

Ton Driessen, Coördinator IVC Brandweer/Veiligheidsregio

Bekijk het interview met Ton

Ton Driessen.JPG

Extra aandacht voor SCL’s

Special Coverage Locations (SCL's) zijn locaties zoals tunnels, winkelcentra en voetbalstadions, waarbij het noodzakelijk is dat hulpverleners met elkaar en met de meldkamer kunnen communiceren. Omdat we dan spreken van binnenhuisdekking vraagt dat om speciale aandacht.

Vragen over dit onderwerp kunnen naar Hans Boutkan: hans.boutkan@ifv.nl of naar het landelijke SCL-loket.

Werkwijze communicatie C2000 netwerk

Delen