Overzicht onderscheidingen

Als blijk van waardering en erkenning verstrekt Brandweer Nederland verschillende onderscheidingen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Trouwe langdurige brandweerdienst;
 • Jubilea en festiviteiten;
 • Waardering voor bijzondere verdiensten;
 • Markeren van specifieke functies of taken.

Onderscheidingen - Trouwe langdurige brandweerdienst

De brandweer kent een onderscheiding voor trouwe langdurige brandweerdienst. De onderscheiding bestaat uit een medaille, baton en oorkonde die te samen worden toegekend. Voor deze medailles geldt dat elke regio daar haar eigen administratie over voert en op basis daarvan opgeeft voor wie zij welke medailles wil bestellen.

12,5 jaar

12½ jaar

Prijs: € 36,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • bronzen brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
20 jaar

20 jaar

Prijs: € 40,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • bronzen brandweerkruis
  met kroon
 • uniformbaton
 • oorkonde
25 jaar

25 jaar

Prijs: € 42,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verzilverd brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
30 jaar

30 jaar

Prijs: € 44,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
35 jaar

35 jaar

Prijs: € 49,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met kroon
 • uniformbaton
 • oorkonde
40 jaar

40 jaar

Prijs: € 84,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde
45 jaar

45 jaar

Prijs: € 114,75*

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde
50 jaar

50 jaar

Prijs: € 119,75*

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde

Behandelings- en verzendkosten

De onderscheidingen, medailles, penningen en oorkondes worden per post verzonden. De behandelingskosten en verzendkosten per zending bedragen:

1 t/m 5 stuks

€ 11,00 *

6 t/m 10 stuks

€ 13,25 *

11 t/m 20 stuks

€ 15,75 *

21 of meer

€ 19,25 *

Aangetekend verzenden

€ 8,50 *

* Deze bedragen zijn exclusief BTW

Let op: De aanvraag moet tenminste zes weken vóór de datum van uitreiken bij ons binnen zijn.

Spoedaanvragen
Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk in overleg via 026-355 2917.

Bestelformulier brandweer-onderscheidingen

Is er binnenkort een jubileum? Vergeet niet je onderscheidingen op tijd te bestellen!

Mini Brandweeronderscheidingen

Prijzen mini-onderscheidingen

12,5 jaar € 43,80
20 jaar € 45,80
25 jaar € 48,00
30 jaar € 48,00
35 jaar € 54,00
40 jaar € 88,00

Onderscheidingen - Jubilea en festiviteiten

Voor gebruik bij functionele jubilea, bijzondere gebeurtenissen en festiviteiten zijn er de medaille Brandweer Nederland (35 mm) en de (leg-) penning Brandweer Nederland (50 mm). Deze algemene waarderingsmiddelen kunnen we voor u persoonlijk maken door het graveren van een passende (korte) tekst op de achterzijde. Deze wordt vooral bij het afscheid van mensen uitgereikt. Er is bij deze medaille en penning geen oorkonde beschikbaar.

Bij een afscheid van een brandweermedewerker kunnen we een afscheidsoorkonde uitreiken.

Tot slot kan de regio bepalen om een Coin uit te reiken, met op ene zijde een ontwerp van de regio en andere kant Brandweer Nederland. Deze is uit te reiken aan eigen personeel, bijvoorbeeld bij het afleggen eed en belofte.

Voor deze verschillende decoratiemiddelen geldt dat de keuze en afweging wordt gemaakt door de regio.

Medaille 35 mm

Medaille,
Ø 35 mm

Prijs: € 29,75 *

Tekst graveren (optie):
€ 23,00

Penning,
Ø 50 mm

Prijs: € 28,75 *

Tekst graveren (optie):
€ 24,00

Oorkonde

behorende bij afscheid

Prijs: € 12,50 *

 

Bestelformulier medaille, penning en oorkonde

Is er binnenkort iets te vieren? Vergeet niet de medailles of oorkondes en op tijd te bestellen!

Onderscheidingen - Waardering voor bijzondere verdiensten

Er zijn medailles waarmee uitdrukking wordt gegeven aan bijzondere verdiensten van brandweermensen.

Het brandweerkruis
We kennen drie verschillende brandweerkruizen:

 • Het bronzen brandweerkruis.
  Een onderscheiding voor buitenlandse brandweercommandanten.
 • Het zilveren brandweerkruis.
  Een onderscheiding voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’ voor Brandweer Nederland. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan brandweermensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het landelijke belang van de Brandweer.
 • Het gouden brandweerkruis.
  Een onderscheiding voor ‘buitengewone verdienste’ voor Brandweer Nederland. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan brandweermensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor het landelijke belang van de brandweer.

Bronzen kruis

Brons

Zilveren kruis

Zilver

Gouden kruis

Goud

 

Voor de aanvraag dient een schriftelijke onderbouwing te worden opgesteld waarom en waarvoor de betreffende collega in aanmerking komt voor een onderscheiding. Deze voordracht gebeurt door één of meer betrokken collega’s/leidinggevenden. De voordracht wordt besproken door het bestuur van de stichting Waardering en Erkenning Brandweer. Het bestuur stelt hier een advies over op gericht aan de voorzitter van Brandweer Nederland. Bij een positief advies zal bij de commandant van de regio waar de collega in dienst is, worden nagegaan of hij de toekenning deelt. Indien het de commandant betreft die is voorgedragen, zal dit worden getoetst bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Uitreiking van het zilveren of gouden brandweerkruis gebeurt op een daarvoor passende gelegenheid, bijvoorbeeld het Brandweercongres of een bijeenkomst van de Raad van Brandweercommandanten.

Onderscheidingen - Specifieke taken en functies

Op dit moment kennen we de volgende onderscheidingstekens voor taken en functies:

De herinneringsmedaille jeugdbrandweer 
Sinds 1994 is er voor leden van jeugdkorpsen die tenminste vier jaren lid zijn geweest van een jeugdbrandweer een herinneringsmedaille jeugdbrandweer beschikbaar.

Oorkondes voor jeugdleden kunnen besteld worden bij Jeugdbrandweer Nederland (www.jbnl.nl).

Het duikinsigne voor brandweermensen die een taak hebben als brandweerduiker 
Het brandweerduikinsigne mag alleen gedragen worden door actieve, gediplomeerde brandweerduikers / -instructeurs.

Medaille Jeugdbrandweer

Herinnerings-medaille
Jeugdbrandweer

Prijs: (incl. baton) € 25,75

Duikinsigne

Duikinsigne

Prijs: € 39,50

Onderscheidingen jeugdbrandweer

Bestel hier je herinneringsmedaille en baton voor de jeugdbrandweer.

Draagvoorschrift

Het draagvoorschrift geeft in tekst en beeld aan hoe het brandweeruniform en de onderdelen van het brandweeruniform moeten worden gedragen. Het is gebaseerd op het kledingpakket van de brandweer dat de Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft vastgesteld. Het algemene uitgangspunt is eenheid van tenue. Dit betekent dat allen, op gelijke wijze, hetzelfde tenue dragen. (Zie ook: draagvoorschrift)

Toegestane onderscheidingen en/of eretekens

 • Koninklijke of ministeriele onderscheidingen, ook terug te vinden op lintjes.nl/overigeonderscheidingen/draagvolgorde. Hierbij geldt een aangegeven draagvolgorde, de onderscheiding met het laagste rangnummer wordt gedragen bij het hart.
 • Het brandweerduikinsigne, dit mag alleen gedragen worden door actieve, gediplomeerde brandweerduikers / -instructeurs.
 • Diverse batons, waaronder:
  • De baton van het Carnegie Heldenfonds;
  • De vrijwilligersbaton Openbare Orde en Veiligheid;
  • De baton van het Vierdaagsekruis;
  • De baton voor trouwe en langdurige brandweerdienst, waarbij het gebruikelijk is alleen de hoogste onderscheiding te dragen.

In de breedte mogen niet meer dan drie batons worden gedragen. Voor meerdere batons wordt de rij onder de bovenste batons gebruikt.

Diegenen die onderscheidingen ontvangen, mogen bij een officiële uitreiking geen andere onderscheidingen of batons dragen.

Batons kunnen worden opgemaakt door bedrijven, zodat ze op de vereiste volgorde aan elkaar bevestigd worden om gedragen te worden. De regionale kleding coördinator heeft hiervoor contacten.

 

Delen