Eén beeld, één brandweer

‘Een uitrukpak met een robuuste uitstraling’

Een zwart pak of een beige pak, een rode helm of een witte helm. Diverse stiksels en reflecties. Verschillende benamingen op de pakken. Het is duidelijk dat de uitrukkleding van de brandweer onderling behoorlijk verschilt.

Je hoeft maar naar het nieuws te kijken of deze Brandweerkrant open te slaan en je ziet de grote kledingverschillen. Vanuit de RBC is in 2016 het verzoek gedaan aan het IFV om een huisstijl voor uitrukkleding te ontwerpen. De Adviescommissie Beheer Brandweerkleding (ABB), waarin iedere regio is vertegenwoordigd, is hierbij betrokken. Adri Doppenberg, voorzitter ABB, vertelt over de vorderingen.

Wie zijn er allemaal betrokken bij het ontwerp?

Adri: ‘Het basisontwerp voor de huisstijl is tot stand gekomen door een samenwerking met onder andere een haute couturier, Hogeschool Amsterdam (AMFI), een technisch ontwerper en vertegenwoordigers namens IFV en Brandweer Nederland, zoals de Vakgroep Materieel, Service en Ondersteuning (MSO), het Netwerk Brandweervrouwen en wij natuurlijk.’

Waarom is het ontwerp vorig jaar teruggetrokken?

‘We waren nog niet tevreden. Veiligheid staat voorop. Uit onderzoek van TNO bleek onder andere dat de zichtbaarheid van de pakken onvoldoende was. En ook wilden we nog verder onderzoeken hoe de reflectie zich houden bij mechanisch contact en bij brand. Maar ook bijvoorbeeld bij vochtregulering.

En nu?

‘We hebben verschillende aanpassingen gedaan. De onderzoeken die nu zijn gehouden leveren positieve resultaten op. Zodanig zelfs, dat ik wel durf te zeggen dat we op het Brandweercongres de nieuwe huisstijl kunnen laten zien. Maar dat er een uitrukpak met één brandweerhuisstijl komt, staat buiten kijf.’
(tekst gaat onder de foto's verder)

We willen in één oogopslag herkenbaar zijn voor burgers en collega-hulpverleners.

  • Adri Doppenberg Adri Doppenberg

Het is duidelijk dat de uitrukkleding van de brandweer onderling behoorlijk verschilt.

We hadden onderstaande vragen vorig jaar al gesteld, maar misschien toch even goed om nog weer te vragen:

Wat valt onder de huisstijl uitrukkleding?

‘In het kort komt het erop neer dat de kleur van het uitrukpak en de wijze van striping bepaald worden in het huisstijlontwerp. Het gaat dus enkel over het uiterlijk van het pak en niet over de technische specificaties van de stoffen of de pasvorm van het pak.’

Waarom is een eenduidige huisstijl nodig?

‘Vanwege twee redenen’, legt Adri uit. ‘Allereerst dat we eenheid uitstralen als brandweer. Er zijn grote verschillen in de brandweerpakken. Soms zelfs binnen een en dezelfde regio. We willen in een oogopslag herkenbaar zijn voor burgers en collega-hulpverleners. De huisstijl die nu ontwikkeld wordt zorgt voor die eenheid en herkenbaarheid. Maar minstens zo belangrijk is dat we beter zichtbaar zijn door de unieke uitstraling zodat we veiliger ons werk kunnen doen. En we voorkomen zo ook misbruik van de huisstijl door andere organisaties omdat het ontwerp is gedeponeerd en daarmee vastgelegd.’

Krijgt iedereen nieuwe pakken?

‘Het ontwerp kan op basis van vrijwilligheid door de regio’s worden overgenomen en zal daarmee gefaseerd worden geïmplementeerd. Er ligt dus geen besluit om binnen een gestelde termijn naar een ‘één beeld, één brandweer’ te gaan. Als het huisstijlontwerp is goedgekeurd door de Raad van Brandweercommandanten, kunnen regio’s op basis van het ontwerp zelf in de toekomst hun uitrukpakken bestellen.’

Wat is het grootste voordeel voor de collega’s in de uitruk?

‘Er is straks een mooie huisstijl voor een pak met een robuuste uitstraling. Daarnaast is gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en de behoeften van degenen die uitrukken. Zoals flexibiliteit van het stripingmateriaal, vochtregulering en het makkelijker werken met meerdere lagen aan.’

Wanneer kan iedereen het nieuwe ontwerp zien?

‘We willen op het Brandweerevent de nieuwe huisstijl laten zien. Ook ontwikkelen we een filmpje met verschillende incidenten zodat voor iedereen duidelijk wordt hoe het nieuwe ontwerp er uit ziet.’

Adri-Doppenberg-1920x1080.jpg

Contact

Wil je meer weten, of heb je een vraag of opmerking over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar Adri Doppenberg, Voorzitter Adviescommissie Beheer Brandweerkleding (ABB): 
adoppenberg@veiligheidsregio-nhn.nl 
Brandweercongres-Uitrukpak_1280x720.jpg

Delen