De draagproef Operationeel uniform

Samen met de kerngroep, de projectgroep en ABB is uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om de regio's te betrekken bij de doorontwikkeling van het bestaande ontwerp. De beste manier is om eindgebruikers te vragen over het uniform en wel als ze het dragen tijdens het werk. Daarom willen we een draagproef organiseren voor alle regio's. Het is de beste manier om inzicht te krijgen in de maatvoering van de kleding, het draagcomfort en de bescherming bij laag-risicotaken. De uitkomsten van de proef worden gebruikt voor de volgende stap: het definitief opstellen van een Programma van Eisen voor de aanbesteding.

De draagproef

De draagproef bestaat uit een gebruikstest met een doorlooptijd van circa 4-6 weken. En wordt gehouden in de periode (eind)april tot en met circa mei/juni 2020. Per regio worden 10 deelnemers (verdeeld over de kantoor/ repressieve taken) gevraagd voor deze test. Elke regio krijgt kleding (op maat) verstrekt. De regio zal kandidaten zoeken voor deze maten.

Stand van zaken

Om de draagproef goed te laten verlopen, de juiste mensen te vinden die dit willen en kunnen wordt per regio een contactpersoon gezocht. Deze contactpersonen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de draagproef.

Delen