Veilig inzetbaar, flexibel in gebruik

Het Operationeel Uniform

Het ontwerp van de huidige kazernekleding is sinds de jaren ’90 in gebruik en qua uitstraling toe aan vernieuwing. De wensen en behoeften van de brandweer ten aanzien van de kleding zijn eveneens gewijzigd. Zoals bijvoorbeeld herkenbaarheid, duurzaamheid en gebruik materiaal.

In juni 2019 besloot de Raad van Brandweercommandanten unaniem om de huidige kazernekleding te vervangen door een nieuw ontwerp: het operationeel uniform (ook aangeduid als OU). Deze nieuwe kledinglijn kan worden gebruikt voor licht repressief optreden en levert daarmee een minder zware arbeidsbelasting op voor medewerkers. Het operationeel uniform is onderdeel van de landelijke huisstijl uitrukkleding brandweer. Veiligheidsregio Haaglanden nam het initiatief om vervangende kleding te ontwikkelen. Dit ontwerp is de basis voor de huidige ontwikkeling van het operationeel uniform.

Uit welke kledingitems bestaat het operationeel uniform?

Het te leveren operationeel uniform bestaat uit de volgende onderdelen en is zowel in een dames- als in een herenlijn beschikbaar:

 • Polo korte/lange mouw
 • Soft shell jas
 • Ondershirt
 • Broek
 • Riem
 • Sokken
 • Polosweater (optioneel)
 • Schoenen (optioneel)
 • Doorwerkjas (optioneel)
 • Beanie (optioneel)
 • Cap (optioneel)

Eén beeld, één brandweer. In één oogopslag is de brandweer herkenbaar voor burgers en collega-hulpverleners.

Wie krijgen het operationeel uniform?

De veiligheidsregio’s bepalen zelf welke medewerkers kazernekleding dragen. Regio’s kunnen dit gelijk houden voor het operationeel uniform of bepalen dat ook andere groepen dezelfde kleding verstrekt krijgen.

De regio’s bepalen zelf per medewerker hoeveel items uit het assortiment verstrekt worden op basis van het ingeschatte gebruik. Ook hebben regio’s de keuze in het verstrekken van optionele kledingstukken zoals de beanie of cap.

Wanneer start de uitlevering van het operationeel uniform aan de regio’s?

Het te leveren volume van het operationeel uniform is dusdanig groot (27.000 uniformen) dat het contract met de leverancier Europees moet worden aanbesteed. Een aanbesteding van deze omvang heeft te maken met bepaalde termijnen en wet- en regelgeving. Na contractering start de leverancier met de productie van het operationeel uniform. De termijn van productie tot levering bedraagt naar schatting negen maanden. Dit betekent dat de eerste levering van het operationeel uniform aan de eerste veiligheidsregio’s volgens de huidige planning begin 2022 plaatsvindt.

Gezien de omvang van de totale levering (27.000 uniformen) vindt de uitlevering aan de veiligheidsregio’s gefaseerd plaats (dus niet iedereen ontvangt de uniformen gelijktijdig). De uitgangspunten voor de uitlevering aan veiligheidsregio’s en bijbehorende planning worden door het Team kleding van het IFV in samenwerking met de Adviescommissie Beheer Brandweerkleding (ABB) opgesteld.

Wie zitten er in de projectorganisatie van de ontwikkeling van het operationeel uniform?

 • Projectgroep (veldvertegenwoordiging)
  De projectgroep van het project OU is samengesteld uit vertegenwoordigers van het brandweerveld en IFV. Het brandweerveld is vertegenwoordigd vanuit de vakgroep MSO, het ABB, het netwerk brandweervrouwen en het netwerk arbeidsveiligheid.
 • IFV (gedelegeerde inkopende partij)
  Het IFV is de aanbestedende dienst voor het Operationeel Uniform en daarmee ook contracteigenaar. Daarnaast vervult het IFV een belangrijke rol in de centrale kledingvoorziening. Vanuit het FDC in Zoetermeer wordt de verkoop en logistieke ondersteuning van brandweerkleding verzorgd. Verkoop gebeurt exclusief aan de veiligheidsregio’s en andere publieke partners in de fysieke veiligheid.
 • Stuurgroep
  De stuurgroep van het project is samengesteld uit de portefeuillehouder van brandweer Nederland en de betrokken afdelingshoofden van het FDC.

Vragen?

Neem voor meer informatie over het operationeel uniform contact op met je regionale kledingcoördinator of stuur een mail naar: operationeeluniform@ifv.nl

Delen