Veilig inzetbaar, flexibel in gebruik

Het Operationeel Uniform

Het operationeel uniform dat nu wordt ontwikkeld is gebaseerd op een ontwerp van Veiligheidsregio Haaglanden. Het beeldmerk wat wordt gehanteerd is vastgelegd binnen de huisstijl van de brandweer. Bij de doorontwikkeling van het ontwerp is er een risicoanalyse uitgevoerd en bepaald welke repressieve taken uitgevoerd kunnen worden met het operationeel uniform als persoonlijke bescherming. Dit betekent dat de leidinggevende een keuze kan maken welke kleding gedragen kan worden op basis van de risico’s die zich voordoen. 

IFV als leverancier

Afgelopen periode is bij alle 25 regio’s geïnventariseerd wat de wensen en behoeften zijn. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan van de benodigde aantallen.

Regionale keuzes

Elke regio krijgt de mogelijkheid om een eigen implementatiebeleid voor te bereiden en een prognose af te geven. Zij kunnen de volgend keuzes maken:

  • Keuze medewerkersgroepen
  • Keuze welke en aantal items per medewerker

Wanneer leveren?

De invoer van een nieuwe kledinglijn is een flinke investering voor de regio’s en mede afhankelijk van eerdere investeringen op kledinggebied. Streven is om binnen de afgesproken termijn van vijf jaar te leveren en het eerste pakket op te leveren in het eerste kwartaal van 2022.

Eén beeld, één brandweer. In één oogopslag is de brandweer herkenbaar voor burgers en collega-hulpverleners.

operationeel-uniform_man_ANI.gif

Vragen?

Neem voor meer informatie over het operationeel uniform contact op met je regionale kledingcoördinator of stuur een mail naar: operationeeluniform@ifv.nl

Delen