Veilig inzetbaar, flexibel in gebruik

Het Operationeel Uniform

Het operationeel uniform dat nu wordt ontwikkeld is gebaseerd op een ontwerp van Veiligheidsregio Haaglanden. Het beeldmerk wat wordt gehanteerd is vastgelegd binnen de huisstijl van de brandweer. Bij de doorontwikkeling van het ontwerp is er een risicoanalyse uitgevoerd en bepaald welke repressieve taken uitgevoerd kunnen worden met het operationeel uniform als persoonlijke bescherming. Dit betekent dat de leidinggevende een keuze kan maken welke kleding gedragen kan worden op basis van de risico’s die zich voordoen. 

IFV als leverancier

Afgelopen periode is bij alle 25 regio’s geïnventariseerd wat de wensen en behoeften zijn. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan van de benodigde aantallen.

Regionale keuzes

Elke regio krijgt de mogelijkheid om een eigen implementatiebeleid voor te bereiden en een prognose af te geven. Zij kunnen de volgend keuzes maken:

  • Keuze medewerkersgroepen
  • Keuze welke en aantal items per medewerker

Wanneer leveren?

De invoer van een nieuwe kledinglijn is een flinke investering voor de regio’s en mede afhankelijk van eerdere investeringen op kledinggebied. Streven is om binnen de afgesproken termijn van vijf jaar te leveren en het eerste pakket op te leveren eind van 2020.

Eén beeld, één brandweer. In één oogopslag is de brandweer herkenbaar voor burgers en collega-hulpverleners.

operationeel-uniform_man_ANI.gif

Vragen?

Neem voor meer informatie over het operationeel uniform contact op met je regionale kledingcoördinator of stuur een mail naar: operationeeluniform@ifv.nl

Doorontwikkeling huidig ontwerp

Voor het operationeel uniform is nu een functioneel ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is gebaseerd op de Haaglandse interventiekleding en aangevuld met informatie uit de risicoanalyse (laag-risicotaken) en de ervaringen uit het gebruik en maatvoering van de kazernekleding van de afgelopen jaren. Het functioneel ontwerp is uitgewerkt in een aantal standmodellen die we hebben besproken met de kerngroepleden. En er is een maatvoeringscontrole gehouden door een aantal brandweercollega's. Op basis van deze bevindingen maakt de leverancier nu kledingpakketten voor een landelijke draagproef (zie verder bij Draagproef Operationeel Uniform).

Draagproef

De draagproef bestaat uit een gebruikstest met een doorlooptijd van circa 4-6 weken. En wordt gehouden in de periode mei/juni 2020.

operationeel-uniform_05.jpg

Marktconsultatie

Eind 2019 is er een consultatie in de markt uitgezet. Doel van de marktconsultatie is om allereerst de huidige mogelijkheden van de markt te verkennen, waarbij de marktconsultatie een waardevolle bijdrage kan leveren voor het op te stellen Programma van Eisen voor de aanbesteding.

Delen