Brandweer over morgen

De toekomst is al begonnen

De thuiszorgmedewerkster die voorlichting geeft over brandveilig leven. Een brand blussen zonder zelf het pand binnen te gaan. Voorspellen waar en hoe laat er brand uitbreekt. Dit klinkt misschien als toekomstmuziek. Toch gebeurt het al!

De samenleving verandert en dat vraagt om andere hulpverlening. In 2010 legden we met Brandweer over morgen de fundering. Hiermee werd de eerst stap gezet naar een brandweer die behalve branden blust, hulp verleent en risico’s beheerst ook nadruk legt op zelfredzaamheid en het voorkomen van (brand)gevaarlijke situaties.

Infographic

Op koers

Liggen we op koers? Ja. De koers die we met Brandweer over morgen hebben ingezet, is nog steeds de juiste. Maar de samenleving verandert wel sneller dan we hadden verwacht. Daar spelen we op in door de brandweerzorg aan te passen aan de eisen en wensen van deze tijd. Dat betekent dat we vraag- en risicogericht gaan werken. Maatwerk waar mogelijk is daarbij het uitgangspunt.

We gaan nog nauwer samenwerken met onze ketenpartners en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan met particulieren, bedrijven en instellingen om het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten. Het brandweervak is blijvend in ontwikkeling. We zetten in op technische innovaties, zoals nieuwe blusmiddelen en technieken. We versterken onze informatiepositie en delen onze kennis. Maar vooral we investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Zodat zij hun veranderende functie op een goede manier en met passie en plezier kunnen blijven uitoefenen. Onze mensen zijn de basis van de brandweer.

Delen