Brandveiligheid en risicogerichtheid

De plannen zijn er door. De gemeente heeft ingestemd met een megabioscoop. De bioscoop heeft maar liefst 3100 stoelen in 12 verschillende zalen. Vooraf is er nauw overleg gevoerd tussen de architect, gemeente en brandweer over de positionering van het gebouw. Vanwege de bereikbaarheid ligt het gebouw aan de snelweg en bij het station. Mocht er onverhoopt een incident plaatsvinden, dan is het van levensbelang dat de bioscoopbezoekers veilig het pand kunnen ontvluchten en op een veilige plek kan verzamelen.

Brandveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedereen in onze samenleving heeft een rol in het voorkomen, ontdekken en snel melden van brand. Samen met burgers, bedrijven en instellingen gaan we ons meer richten op het vóórkomen van brand. Daarin is de echte winst te behalen. Breekt er toch brand uit dan zorgen we met elkaar dat deze zo beperkt mogelijk blijft.

Werken aan een brandveiliger Nederland kan alleen als we dat samen doen. Het is een taak van ons allemaal.

  • G. Jansen G. Jansen

Handreiking RemBrand is coproductie

Het idee achter RemBrand is meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid: het gaat niet alléén om de opkomsttijden en de voertuigbezetting, waar in het Besluit Veiligheidsregio’s de nadruk op ligt.

Risico’s verkleinen

We willen de risico’s op brand en gevaarlijke situaties zoveel mogelijk verkleinen. Dit doen we door de risico’s in kaart te brengen. Wat is de functie van het gebouw? Kunnen de mensen zichzelf redden bij brand? Informatie speelt hierbij een belangrijkere rol. Op basis daarvan kunnen we gerichter de risico’s beïnvloeden door te adviseren en voor te lichten. Samen met partners zoals verzekeraars, woningcorporaties, (thuis)zorginstellingen en energiebedrijven zoeken we naar manieren om de veiligheid te vergroten. Door elkaars kennis en expertise te benutten, werken we samen aan een brandveilige samenleving. Daarnaast adviseren we de Rijksoverheid rond veranderende wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Met als doel in een vroeg stadium te adviseren over brandveiligheid bij bouwplannen. 

 

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Brandonderzoek

Om goed te kunnen adviseren op het gebied van risicobeheersing is kennis nodig van brand, brandverloop en brandbestrijding. Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren.

Contact

Wil je meer weten over brandveiligheid of risicobeheersing of heb je een opmerking? Stuur dan een email naar c.polman@brandweernederland.nl.

Delen