Brandveilig leven

Werkloze jongeren opleiden om de brandveiligheid in de wijk te vergroten. In Amsterdam gebeurt het. Brandweerman Zouhair wist kansarme jongeren te enthousiasmeren om brandveiligheidsvoorlichter te worden. In zes weken tijd bezochten vier jongeren 300 huizen binnen de eigen gemeenschap. Ze bekijken samen met de bewoners hoe ze de woning brandveiliger kunnen maken.

Een brandveilige samenleving is een taak van ons allemaal. Dat kunnen wij als brandweer niet alleen. Daarbij hebben we de hulp van burgers, instellingen en bedrijven nodig. Samen kunnen we mensen bewuster maken van de risico’s op brand en ze helpen bij het brandveiliger maken van hun leefomgeving. Dit noemen we Brandveilig leven.

Netwerken en verbinden

Een brandveilig leven bereiken we door kleine en grote dingen: het gesprekje met onze buren, de voorlichting op school en het aangaan van samenwerking met bedrijven en zorginstanties. Dit vraagt om andere competenties van ons als brandweer. Netwerken en verbinden wordt steeds belangrijker. Collega’s in de regio’s zetten veel slimme projecten op om mensen thuis te helpen brandveiliger te leven. Ook zijn we landelijk in gesprek over de samenwerking met diverse branches en het verbeteren van de productveiligheid. We zoeken naar verankering in wet- en regelgeving. Verder zullen we meer risicogericht dan regelgericht gaan werken en passen onze vakbekwaamheid daarop aan.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Het moet vanzelfsprekend worden dat wanneer je bij de brandweer solliciteert, je ook een bijdrage levert aan preventie.

  • H. Linde H. Linde

Blussen voordat het brandt

Onder de titel Blussen voordat het brandt zetten incidentbestrijders zich in voor een Brandveilig leven.

Omdat incidentbestrijders in de praktijk geconfronteerd worden met de verwoestende gevolgen van brand, kunnen zij als geen ander voorlichting geven. Zij hebben de kennis van het gebied waarin ze repressief op moeten treden, zij weten welke brandonveilige situaties zich in woningen en instellingen voordoen en zij hebben het besef van de risico's van brand.

De incidentbestrijders van de brandweer kunnen daarom prima optreden als voorlichter naar hun eigen omgeving (wonen, werken, recreëren) omdat zij verstand hebben van de risico's van brand en zij de verhalen vertellen vanuit eigen ervaring.

Loket (Brand)veilig leven

Wil je weten welke (Brand)veilig leven-initiatieven in het land spelen? Bezoek dan het Loket (Brand)veilig leven.

Katern

"Met 26 duizend incidentenbestrijders, beroeps en vrijwilligers, hebben we binnen de brandweer een enorm potentieel in huis om invulling te geven aan activiteiten in het kader van Brandveilig Leven." - P. van Dooren

Brand & Brandweer

Verhalen láten vertellen door repressieve brandweerlieden over hun mooie en effectieve ervaringen op het gebied van Brandveilig leven. Verhalen die recht uit het hart komen van zowel beroeps als vrijwilligers. Verhalen van hen die zich naast incidentbestrijding inzetten voor risicobeheersing.

Contact

Heb je suggesties of vragen? Stuur dan een mail

Delen