Dat weet JIJ toch?

Basismodule Brandveilig leven

Dag buur! Ik las vandaag in de krant over het gevaar van koolmonoxide, zelfs bij nieuwe cv-ketels. Maar waar moet ik op mijn zolder met schuin dak nu precies die CO-melder ophangen? Dat weet jij toch? Jij werkt bij de brandweer.

Voor iedereen die bij de brandweer werkt, zowel in een ‘warme’ als ‘koude’ functie, is het goed om actuele basiskennis van brandveiligheid te hebben. Allereerst om de veiligheid in je eigen huis goed te regelen. Maar ook om gevraagd en ongevraagd de mensen om je heen te adviseren. Want ook jij krijgt op een verjaardag, bij het buurtfeest, op de sportclub of waar dan ook wel eens vragen over brandveiligheid, omdat mensen weten dat je bij de brandweer werkt. Maar weet jij precies waar die CO-melder moet hangen? Ken jij de nieuwste inzichten voor eerste hulp bij brandwonden? En hoe zit het ook alweer met het wel of niet gebruiken van blusdekens bij vlam in de pan?
(tekst gaat onder de video verder)

Doe mee en ga ook voor een Brandveilig leven!

Dat weet JIJ toch?

De basismodule brandveilig leven biedt informatie zodat je na een brand bewoners kunt adviseren over rook- en CO-melders.

Basismodule

Landelijk wordt een uniforme lesmodule ontwikkeld om er voor te zorgen dat iedereen bij de brandweer over de juiste basiskennis brandveiligheid beschikt.

De basismodule Brandveilig leven biedt basiskennis over:

  • het ontstaan van brand
  • het voorkomen van brand
  • hoe te handelen bij brand

Na het doorlopen van de module kun je jouw eigen woning brandveiliger maken, deze kennis delen in je naaste omgeving en zo nodig handelend optreden bij brand. Zo kunnen we met elkaar de maatschappij nog brandveiliger maken.

Doelgroep

De basismodule Brandveilig leven is zowel voor de repressieve (vrijwilligers en beroeps) als de niet-repressieve medewerkers van de brandweer/veiligheidsregio. In de module wordt onderscheid gemaakt tussen beide doelgroepen vanwege het verschil in kennis en ervaring.

Opzet

De basismodule bestaat uit twee delen: een e-module met opdrachten in de ELO (Elektronische Leeromgeving) en een praktijkbijeenkomst. De verwachting is dat het praktijkdeel ongeveer twee uur duurt voor de repressieve collega’s, terwijl dat voor de niet-repressieve collega’s drie tot vier uur zal zijn. Hoeveel tijd het volgen van de e-module kost, is nu nog niet duidelijk. Dat wordt getest in een pilot.

Stand van zaken: pilot

Momenteel zijn we bezig met het ontwerp van de basismodule. Als de basismodule in concept gereed is, wordt deze getest bij de regio Brabant-Zuidoost. Na de evaluatie van de pilot wordt de basismodule zo nodig aangepast. De verwachting is dat de module in het derde kwartaal van dit jaar voor het hele land beschikbaar is.

Meer informatie

Voor vragen, ideeën en opmerkingen kun je terecht bij:

Henk Jongen, projectleider,
henk.jongen@vggm.nl

Karin Boersma, programmacoördinator brandveilig leven,
karin.boersma@ifv.nl

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen