Arbocatalogus

Als Brandweer Nederland maken we gezamenlijk afspraken hoe we omgaan met de risico’s van ons vak. Deze afspraken leggen we vast in de Arbocatalogus Brandweer. Hierin staan welke maatregelen we nemen om bepaalde risico’s te beperken of beheersbaar te houden.

Naar verwachting is de Arbocatalogus eind 2017 gereed en zal deze de komende jaren verder worden aangevuld en geactualiseerd. Per risico wordt, in samenspraak met de verschillende sociale partners, bepaald of het wordt opgenomen in de arbocatalogus en welke minimale maatregelen er vervolgens genomen worden om dit risico te beperken en beheersen.

Wij gebruiken cookies