De dubbelprofessional: je werk doen op een kazerne en uitrukken als de pieper gaat

Adviseur Interne Audit Rory Meester doet het al. Vier dagen in de week zit hij op kantoor en één dag verplaatst hij zijn werkplek naar een brandweerpost en kan hij zonodig mee uitrukken. Het beste van twee werelden? Rory vindt van wel. Jij misschien ook?

Het is al langer een knelpunt binnen de veiligheidsregio: het is moeilijk om overdag in de kernen de bezetting van de brandweerkazernes op peil te houden. Dat is ook binnen het project Brandweer 360, waarin nagedacht wordt over de brandweer van de toekomst, onderkend. Een van de oplossingen die nu is aangedragen, is de ‘dubbelprofessional’.

Inpassen in de dagelijkse routine
Wie rondkijkt op de burelen van de veiligheidsregio, ziet genoeg professionals die geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan de brandweer. Een aantal van hen zou dat misschien ook wel willen, mits het goed in te passen is in de dagelijkse routine. “Daar spelen we met de dubbelprofessional op in”, zegt projectleider Mischa de Bruijn. “We maken het makkelijker om onder werktijd de paraatheid te versterken, terwijl het eigen werk daar zo min mogelijk onder lijdt. In principe voer je als dubbelprofessional gewoon je taken uit, maar regelmatig doe je dat op een brandweerpost. Dankzij internet zijn de mogelijkheden om flexibel te werken stukken groter geworden, zeker voor kantoorpersoneel. Dus dat hoeft geen bezwaar te zijn. Alleen als de pieper gaat, word je brandweerman of -vrouw en spring je mee op de tankautospuit.”

Ook voor gemeenteambtenaren
De rol van dubbelprofessional is niet exclusief voorbehouden aan medewerkers van de veiligheidsregio, ook gemeenteambtenaren komen ervoor in aanmerking. Mischa: “We willen een pilot starten met de gemeente Medemblik, waarbij we mikken op vijf tot twaalf deelnemers.”

Benieuwd of een brandweerpak jou staat?
We kunnen ons voorstellen dat de stap om brandweerman of -vrouw te worden best een grote is. Daarom informeren we je graag goed.

Lijkt de rol van dubbelprofessional je wat? Of twijfel je en weet je niet of het brandweerwerk wel bij je past? Je kunt met al je vragen terecht bij Mischa de Bruijn, Rory Meester, Brian Mulder of Jaap Water.

Daarnaast organiseren we binnenkort meerdere korte informatiebijeenkomsten, vind je allerlei vragen en antwoorden in de Q&A en kun je het werk van de brandweer ervaren tijdens een van de oefenmomenten.

Vragen?
Heb je vragen? Of wil je je belangstelling alvast kenbaar maken? Mail dan naar dubbelprofessional@vrnhn.nl. 

Q&A

Kan iedereen dubbelprofessional worden? Hoe zit het met de belasting van de opleiding? En wat vindt mijn leidinggevende ervan?

Het antwoord op deze vragen en andere vind je in de Q&A.

Delen